Stegbeskrivningar S - Z

Sailor Step
Taktslag: 1&2
Ett sailor step på höger görs så här: korsa höger bakom vänster, steg med vänster åt vänster, steg med höger åt höger. Kallas ibland också för sailor shuffle.
Styling: Steget ska likna en sjömans ostadiga gång när han går iland efter flera månader till sjöss.
Se även: Trippelsteg
Scissor Step
Taktslag: 3
Ett scissor step på höger går till så här: ta ett steg åt höger med höger, steg med vänster intill höger, korsa höger framför vänster. Görs på motsvarande sätt åt vänster. Kan ibland också göras på 1 & 2.
Styling:
Se även: Sailor Step, Trippelsteg
Scuff
Taktslag: 1
En scuff är en låg spark där hälen tar i golvet. Görs oftast framåt men kan förekomma bakåt i enstaka fall. Olika diagonala scuffs förekommer också.
Styling: Det ska låta när hälen tar i golvet.
Se även: Brush, Kick
Shuffle
Taktslag: 1&2
En shuffle framåt på höger görs så här: ta ett (litet) steg framåt på höger, steg med vänster fot intill höger, ta ett litet steg framåt på höger. En shuffle kan även göras baklänges.
Styling: Stegen intill görs så att så att vänster hålfot och höger häl är på samma linje (tredje position), om man gör en shuffle höger framåt eller en vänster shuffle bakåt, och vice versa (höger hålfot och vänster häl) för vänster shuffle framåt och höger shuffle bakåt. Shuffles finns i tre olika varianter: shuffle, cha-cha och polka. En shuffle "går" på golvet, en polka studsar fram och en cha-cha gräver sig fram.
Se även: Chasse, Trippelsteg
Slide
Taktslag: 1-3
En slide görs genom att man släpar längs golvet den fot man inte har tyngden på, mot den fot som man har tyngden på. Detta kan göras under 1, 2 eller 3 taktslag och åt alla håll som det går att ta steg åt.
Styling:
Se även:
Step Touch
Taktslag: 2
En Step Touch kan göras framåt, bakåt, åt höger eller vänster, och även diagonalt. Principen är den samma, man tar ett steg i den specifierade riktningen med den specifierade foten, och gör en touch intill med den andra foten.
Styling:
Se även: Touch
Step Turn
Taktslag: 2
En step turn görs genom att man först tar ett steg framåt på den specifierade foten, och sedan vänder 1/8 till ett helt varv i den specifierade riktningen. Exempel: En step 1/4 turn på höger fot: Ett litet steg framåt på höger fot, med vikten jämnt fördelad på båda fötterna, vrid dig 1/4 varv åt vänster och för över vikten på vänster fot. En step 1/2 turn kallas också ibland för pivot.
Styling: Låt fötterna vara i en öppen position, dvs med tårna lätt pekande utåt vid en step turn, det hjälper dig få bättre kroppshållning (contra body) och ger en snyggare vändning. Det hjälper dig också att verkligen ta ett steg fram och sedan vända.
Se även: Pivot 1/2 Turn
Stomp
Taktslag: 1
Stampa i golvet med den specifierade foten, oftast intill den andra foten, men andra riktningar kan förekomma. Kan vara en stomp up, då man inte tar någon vikt på foten, eller en stomp down, då man för över vikten till den stampande foten.
Styling:
Se även: Scuff
Sway
Taktslag: 1
En sway liknar en hip bump, men utförs mycket mjukare. En hip bump är ganska stötig, medan en sway är en jämn rörelse från sida till sida, ungefär som en pendel.
Styling:
Se även: Hip Bump
Swivel
Taktslag: 2
En swivel görs genom att man tar vikten på tår och trampdynor och vrider på hälarna. Ofta vrids båda hälarna åt samma håll, men det är också möjligt att vrida hälarna åt olika håll samtidigt.
Styling:
Se även: Heel Split
Syncopated Weave
Taktslag: 2-8
En syncopated weave är en weave där vartannat steg tas mittemellan två taktslag, dvs på &.
Styling:
Se även: Syncopation
Syncopation
Taktslag: &
När ett steg kommer emellan två taktslag kallas det för syncopation. I dansbeskrivningar ser man syncopations som "&"-tecken. När man går igenom dansen uttalas de som "och" eller "and" (på engelska).
Styling:
Se även: Syncopated Weave, Trippelsteg
Toe Strut
Taktslag: 2
En toe strut är motsvarigheten till en heel strut, fast med tårna först. Man sätter först ner tån, och släpper sedan ner hälen. Kan göras framåt, bakåt, åt sidorna och korsande.
Styling:
Se även: Heel Strut
Touch
Taktslag: 1
Touch med höger: Låt höger tå och trampdyna vila i golvet, vanligtvis intill vänster fot. En touch kan också göras med hälen, framåt, bakåt, åt sidan eller diagonalt. Gemensamt är att ingen vikt förs över till den touchande foten. En touch med tån framåt, bakåt eller åt sidan kallas ofta för en point.
Styling:
Se även: Point
Trippelsteg
Taktslag: 1 & 2
Ett trippelsteg är en kombination med tre steg som tas på två taktslag. Första steget på 1, andra på & och tredje på 2. Ett trippelsteg kan också mer specifikt användas om tre steg på stället på 1 & 2. I vissa engelska beskrivningar står det också triple forward, back, side, etc istället för shuffle och chasse.
Styling: Se de olika specifika stegen.
Se även: Anchor Step, Chasse, Coaster Step, Lock Step, Mambo, Sailor Step, Scissor Step, Shuffle, Syncopation
Turn
Taktslag: &-4
En turn är en vändning. Den kan ske på många olika sätt, ofta vänder man sig mellan två steg, men ibland räknas själva vändningen som en takt. Kan göras åt höger eller vänster, och vara på ett kvarts varv upp till ett helt varv på en takt. Ofta sätts flera vändningar ihop så att man vänder till exempel ett helt varv på 2 takter.
Styling:
Se även: Paddle Turn, Pivot 1/2 turn, Step Turn, Unwind
Turning Coaster Step
Taktslag: 1&2
Ett turning coaster step är ett coaster step som görs med en vändning, vanligtvis 1/4 varv åt det håll som benet man börjar med. Dvs i ett coaster step på höger fot vänder man 1/4 varv åt höger. Själva vändningen görs på första steget. Ett exempel - vändande coaster step på höger fot: steg bakåt på höger fot samtidigt som du vänder 1/4 varv åt höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger.
Styling:
Se även: Coaster Step, Sailor Step, Turn
Twinkle
Taktslag: 3
En Twinkle är ett valssteg och räknas i 3/4-takt. I en Twinkle åt höger börjar man med att korsa vänster fot framför höger, ta ett steg åt höger med höger, och ta ett steg på stället med vänster fot. Twinkles görs ibland bakåt också, och kallas då för Back Twinkle. Skillnaden då är att man korsar bakom istället för framför på första steget. En Twinkle kallas ibland också för en Spiral.
Styling: Förutom vad som nämnts för Waltz Basic (vilket gäller vals överhuvudtaget), görs ofta en Twinkle med många vridningar. När man korsar framför i första steget vrider man sig åt det håll man är på väg (diagonalt höger i det här exemplet). På 2 börjar man vända tillbaka, för att landa diagonalt vänster på steg 3. Ibland är detta inte möjligt, till exempel då en Forward Twinkle följs av en Back Twinkle. Då kan man fortfarande vrida lite på första steget, men inte vända så mycket på steg 2. Steg 3 måste landa så att man tittar rakt fram, eller fortfarande lite åt höger. På en Back Twinkle vrider man sig inte särskilt mycket.
Se även: Waltz Basic
Unwind
Taktslag: 1-3
En unwind kan göras efter att man har korsat ena foten framför eller bakom den andra. Om höger fot är korsad framför den vänstra, vänder man 1/2 varv åt vänster så att fötterna står bredvid varandra utan att vara korsade. Kan även göras på 3/4 eller ett fullt varv, så att fötterna är korsade även efteråt, fast då med den andra foten framför. På vilken fot som vikten slutar beror på dansen. Antalet taktslag som behövs varierar.
Styling:
Se även: Turn
Vaudeville
Taktslag: &1&2
En Vaudeville är ett synkoperat steg som kan utföras åt höger eller vänster. En Vaudeville åt vänster går till så här: Ta ett litet steg diagonalt bakåt/vänster på vänster (&), korsa höger framför vänster (1), steg diagonalt bakåt/vänster på vänster (&), touch med höger häl diagonalt framåt/höger (2). Flera Vaudevilles görs ofta på rad, exempelvis en åt höger och sedan en åt vänster.
Styling:
Se även:
Walk
Taktslag: 1
Ett steg, framåt eller bakåt, på höger eller vänster fot
Styling: Försök undvika att sätta i hälen på foten först, förutom då du dansar vals eller funk.
Se även:
Waltz Basic
Taktslag: 3
En Waltz Basic är ett grundsteg i vals, och som då räknas i 3/4-takt. Den kan utföras i alla riktningar, och går till så här: Waltz Basic framåt på höger: Ta ett steg framåt på höger fot, ett steg intill med vänster, och ett steg på stället med höger.
Styling: Första steget i varje sekvens om tre bör tas på hälen, gå upp lite på tå på 2 och börja sjunka ner igen på 3 för att få en gungande stil. I vals bör man ta lite större steg än i övrig linedance, och "sväva" fram på golvet.
Se även: Twinkle
Vine
Taktslag: 3
Vine åt höger: Steg åt höger med höger fot, korsa vänster fot bakom, steg åt höger med höger fot. Vine åt vänster: Steg åt vänster med vänster fot, korsa höger fot bakom, steg åt vänster med vänster fot. En vine avslutas ofta med en markering, till exempel en touch, stomp eller kick. Ibland vänder man 1/4 varv på tredje steget i en vine. Andra vändningar kan också förekomma. En vine kallas ibland för en Grapevine eller en Frieze.
Styling:
Se även: Kick, Touch, Stomp, Weave
Weave
Taktslag: 3-8
En Weave liknar en Vine men man börjar med att korsa ena foten framför den andra. Ex, weave åt höger, 4 steg: Korsa vänster framför höger (1), steg med höger åt höger (2), korsa vänster bakom höger (3), steg med höger åt höger (4).
Se även: Vine
Wizard
Taktslag: 1-2&
En Wizard (eller Dorothy-step som det också kallas) är ett sorts lockstep med lite annorlunda timing. En Wizard på höger fot görs så här: Steg diagonalt framåt/höger på höger (1), Lock step med vänster bakom höger (2), litet steg diagonalt framåt/höger på höger (&). Ofta görs flera Wizards efter varandra.
Styling: Det är lätt hänt att ta första steget på hälen, men undvik det om steget är med i en lilt-dans, som t.ex. en polka eller east coast swing. I övriga stilar, speciellt funky, är det kul att "hänga" så länge som möjligt på första steget.
Se även: Lock step

Upp