Stegbeskrivningar I - R

Jazz Box
Taktslag: 4
En jazz box kan börja med antingen höger eller vänster fot. En jazz box på höger går till så här: korsa höger framför vänster, ta ett litet steg bakåt på vänster, ta ett litet steg åt höger med höger, och steg med vänster intill höger. Man kan tänka sig att man stegar ut två sidor i en låda (box). Man startar i det översta, vänstra hörnet, följer sidan nedåt till nedre vänstra hörnet, för att sedan följa den nedre sidan till det nedre högra hörnet. Variationer finns, ofta vänder man 1/4 eller 1/2 varv i jazz boxen, ibland är sista steget ihop utbytt mot ett steg framåt eller i kors.
Styling:
Se även: Rumba Box
Kick
Taktslag: 1
En kick är helt enkelt en spark. Den kan göras framåt, bakåt, diagonalt eller åt sidorna.
Styling:
Se även:
Lock Step
Taktslag: 1
Ett lock step görs genom att korsa den utpekade foten tätt framför eller bakom den andra. Ett lock step på höger görs då genom att höger fot korsas tätt framför eller bakom vänster, beroende på åt vilket håll man rör sig för tillfället. Själva termen används ibland för en kombination av ett steg och ett lock step, eller för en lock-shuffle - ett steg, lock step och ett steg igen.
Styling:
Se även: Shuffle
Mambo
Taktslag: 2
En mambo framåt på höger fot görs så här: rocksteg framåt på höger, recover (rocka tillbaks) på vänster, steg med höger intill vänster. Mambos kan göras framåt, bakåt och sidledes på samma vis - först en rock, recover och steg intill. Oftast görs en mambo på 1&2, men det händer också att den görs långsammare, på 1, 2, 3. Då är count 4 ofta en hold, och mambon kan då kallas slow mambo.
Styling: Precis efter ett mambosteg är det en tydlig paus. I en vanlig mambo kommer pausen på & efter 2, och i en slow mambo på 4 (om inte stegbeskrivningen säger något annat).
Se även: Rock
Monterey Turn
Taktslag: 2/4
En Monterey turn görs oftast åt höger. Den kan göras 1/4 varv upp till flera varv. Man börjar med att göra en point (touch åt sidan med tån) med höger fot (1), sedan drar man foten intill vänster och vänder t.ex. 1/2 varv åt höger och tar ett steg med höger intill vänster (2). Ofta avslutas en Monterey turn med en point åt vänster (3) och ett steg intill med vänster (4).
Styling: Vid Monterey turns på 1/2 varv och mer med efterföljande touch kan touchen användas för att bromsa snurren. På dessa snurrar behövs också en prep, att man vrider kroppen åt vänster innan vändningen för att lättare komma runt. Hela snurren är centrerad över vänsterbenet, och det är viktigt att steget på höger är intill vänster och inte ett steg åt sidan.
Se även: Point
Paddle Turn
Taktslag: 2-4
En paddle turn görs genom att man hitchar med ena foten samtidigt som man vänder 1/8-1/4 varv framåt. Gör sedan en point med det hitchade benet, och repetera tills hela vändningen är klar. Exempel, 1/2 varvs paddle turn åt vänster på 2 taktslag: Hitch med höger och vänd 1/4 varv åt vänster (&), point med höger åt höger (1), hitch med höger och vänd 1/4 varv åt vänster (&), point med höger åt höger (2).
Styling: Tänk dig att högerbenet i exemplet (vänster ben om du vänder åt höger) är en paddel som du använder för att ta dig runt.
Se även: Hitch, Point, Turn
Pivot 1/2 turn
Taktslag: 2
En pivot är en step 1/2 turn. En pivot left görs så här: ta ett steg fram på höger fot, vänd sedan 1/2 varv åt vänster samtidigt som du för över vikten på vänster fot.
Styling:
Se även: Step Turn
Point
Taktslag: 1
En point görs genom att man sträcker ut benet och låter tån ta i golvet. Kan göras framåt, bakåt, åt sidorna eller diagonalt.
Styling:
Se även: Touch
Rock
Taktslag: 2
En rock kan göras framåt, bakåt, åt sidorna eller diagonalt, på höger eller vänster fot. En rock framåt på höger: Ta ett litet steg framåt på höger fot och för över vikten på höger, men låt inte vänsterfoten släppa helt från golvet. För sedan tillbaka vikten på vänster på 2 (recover). Ibland använder man en rock för att vända, då vänder man, vanligen 1/4 varv, när man för tillbaka vikten på 2.
Styling: Låt fötterna vara i en öppen position, dvs med tårna lätt pekande utåt vid ett rocksteg, det hjälper till med balansen.
Se även: Cross Rock, Mambo
Rumba Box
Taktslag: 1&2&
En rumba box är ett steg där man går längs två sidor i en "låda". Man kan börja framåt, bakåt eller åt sidan, med höger eller vänster fot. Börjar man åt höger eller vänster kan boxen sedan gå framåt eller bakåt, så det finns många varianter. En rumba box framåt på höger fot skulle bli så här: steg framåt på höger, steg med vänster intill, steg med höger åt höger, hold eller touch. En rumba box på vänster åt vänster skulle bli: steg med vänster åt vänster, höger intill, steg framåt på vänster, touch eller hold. En rumba box kallas ibland bara för box step. Ofta sätts två rumba box-steg ihop så att man stegar ut hela lådan. En rumba box till vänster följs då av en till höger, en framåt följs av en bakåt, och så vidare.
Styling:
Se även: Jazz Box

Upp