Stegbeskrivningar 0-9 och A-I

2nd Wall
Taktslag: -
När en enväggsdans innehåller 2 vändningar, så att man kommer att titta på två väggar medan man dansar, men ändå alltid börja mot samma vägg.
Styling:
Se även: 2 Wall Dance, 4 Wall Dance
2 Wall Dance
Taktslag: -
När en dans innehåller totalt 1/2 varv vändning så att man kommer att börja varannan omstart av dansen framåt, varannan bakåt.
Styling:
Se även: 2nd Wall, 4 Wall Dance
4 Wall Dance
Taktslag: -
När en dans innehåller totalt 1/4 varv vändning så att man kommer att börja varje omstart av dansen mot en ny vägg, tills man efter 4 repetitioner är tillbaka mot hemmaväggen. Vändningen kan vara motsols eller medsols.
Styling:
Se även: 2 Wall Dance, 2nd Wall
Anchor Step
Taktslag: 1&2
Ett anchor step är ett trippelsteg som är vanligt i West Coast Swing. Det kan göras på höger eller vänster fot. Ett anchor step på höger fot görs så här: korsa höger fot bakom vänster fot (i tredje position, alltså vänster häl mot höger hålfot), steg med vänster på stället, steg med höger på stället.
Styling:
Se även: Coaster Step, Shuffle, Sailor Step
Brush
Taktslag: 1
En brush är en svepande rörelse med ena fotens trampdyna mot golvet.
Styling: En brush är en mjuk rörelse, i motsats till en scuff, som är en skarpare markering.
Se även: Kick, Scuff
Chasse
Taktslag: 2
En chasse är som en shuffle i sidled. En chasse åt höger går till så här: ta ett litet steg åt höger med höger, steg med vänster intill höger, och ett litet steg åt höger med höger.
Styling:
Se även: Shuffle
Clap
Taktslag: 1
En Clap är en handklappning. Kan göras dels tillsammans med till exempel en kick eller en stomp, eller för sig själv som en egen takt.
Styling:
Se även: Kick, Stomp
Coaster Step
Taktslag: 1&2
Ett coaster step är ett mycket vanligt trippelsteg. Det kan göras framåt eller bakåt på höger eller vänster fot. Bakåt är dock vanligast. Ett coaster step bakåt på höger fot görs så här: ta ett litet steg bakåt på höger fot, steg intill med vänster, steg framåt på höger.
Styling:
Se även: Chasse, Shuffle, Sailor Step
Cross Rock
Taktslag: 2
En cross rock är ett rocksteg som görs korsat, vanligtvis framför det andra benet. En cross rock på höger blir då: korsa höger framför vänster (ta vikten på höger men lyft inte på vänster fot), recover (för tillbaka vikten) på vänster.
Styling: Låt fötterna vara i en öppen position, dvs med tårna lätt pekande utåt vid ett rocksteg, det hjälper till med balansen. Vid en cross rock är detta speciellt viktigt då man korsar ena foten framför den andra. Insidan av foten ska vara vänd i den riktning man rockar för bästa balans.
Se även: Rock
Cross Shuffle
Taktslag: 1&2
En cross shuffle liknar en vanlig shuffle, men görs i sidled med ena foten korsad framför eller bakom den andra. Exempel, cross shuffle på höger fot: Korsa höger fot framför vänster (1), litet steg med vänster åt vänster (så att vänster är strax till vänster men lite längre bak än höger fot) (&), korsa höger framför vänster (2).
Styling: Det är lättare att göra shufflen om man vänder sig något mot den riktning man är på väg mot. Vid en cross shuffle på höger innebär det att man vänder sig mot vänster diagonal.
Se även: Shuffle, Chasse
Heel Split
Taktslag: 2
En Heel Split görs genom att man ställer sig lite på tå, och vrider ut hälarna ifrån varandra, och sedan vrider dem rakt bak igen.
Styling:
Se även: Swivel
Heel Struts
Taktslag: 2
Heel Strut på höger: Sätt ned höger häl lite framåt på 1, snärta ner tårna på 2, gärna så att det hörs, och ta vikten på höger fot. Görs vanligtvis framåt. Kallas ibland också för Duck Walk.
Styling:
Se även: Toe Strut
Heel Touch
Taktslag: 1
En heel touch är en touch som görs med hälen. Låt hälen ta i golvet, utan att föra över någon vikt på foten. Oftast görs den framåt, men kan i enstaka fall göras åt sidan.
Styling:
Se även: Touch
Heel Switch
Taktslag: &1
En heel switch görs genom att man tar ett steg intill den andra foten på &, och gör en heel touch med den utpekade foten på 1. En heel switch till höger fot blir då: på &, ta ett steg med vänster fot intill höger, på 1, gör en touch framåt med höger häl. Ofta görs flera heel switches i rad.
Styling:
Se även: Heel Touch
Hip Bumps
Taktslag: 1
En hip bump görs genom att man skjuter höften åt det håll som specifierats. Vid hip bumps framåt eller bakåt gör man ofta ett litet steg framåt först och vrider lite på kroppen för att göra det lättare, men det står i sådana fall i dansbeskrivningen.
Styling: För att enklare skjuta ut höften kan man böja på motsatt knä, vilket gör att höften automatiskt skjuts ut. Vid en hip bump åt höger, böj alltså lätt på vänster knä.
Se även:
Hitch
Taktslag: 1
En hitch gör man genom att lyfta knäet med benet i 90 graders vinkel. I vissa fall ska låret vara parallellt med golvet, men oftast räcker det med att lyfta benet i 45 graders vinkel mot golvet.
Styling: En hitch görs som en snärtande rörelse och används ibland för att ge extra energi till en vändning.
Se även:
Hold
Taktslag: 1
En hold är en paus där man inte gör någonting. Används ibland som en markering, ibland för att ge ett lägre tempo i en dans till snabb musik.
Styling:
Se även:
Hook
Taktslag: 1
Ena fotens häl lyfts upp framför det andra benet, så att hälen pekar åt motsatt sida som det ben man lyfter. Vid en hook med höger pekar alltså höger häl åt vänster.
Styling: Hälen lyfts ungefär halvvägs upp till knäet.
Se även:

Upp