Linedance-kurser i Bräckeområdet

Här finns information om kurser jag håller eller har hållit i Bräckeområdet, sedan våren 2004. I vissa fall är planeringen gjord i förväg, annars fylls den på efterhand som danserna lärs ut. På planeringssidorna (länkade från kursnamnet) finns mer detaljerad information om kursen, tider, anmälan etc., samt eventuell rekommenderad träningsmusik.

En del av de engelska dansbeskrivningarna som är länkade från planeringssidorna kräver att din dator kan visa .pdf-filer. För Windows-användare rekommenderas Adobe Reader eller Foxit Reader.

Pågående/Planerade kurser

Startdatum Nivå/Planering Plats Dag
2007-01-27 Intermediate/Advanced Bräcke Lördagar

Avslutade kurser

Kurs/Planering Plats Dag
Fortsättare 1 hösten 2006 Bräcke Torsdagar
Fortsättare 2 hösten 2006 Bräcke Söndagar
Fortsättare 2 våren 2006 Stavre Söndagar jämn vecka
Fortsättare 1 & 2 hösten 2005 Stavre Söndagar jämn vecka
Nybörjare hösten 2005 Hunge Folkets Hus 2 x lördag-söndag
Workshops sommaren 2005 Stavre Ångbåtsbrygga Torsdagar
Fortsättare 1 & 2 vt 2005 Stavre Bygdegård Söndagar jämn vecka
Fortsättare 1 ht 2004 Stavre Bygdegård Söndagar udda vecka
Nybörjare ht 2004 Stavre Bygdegård 9/10, 10/10, 16/10, 17/10
Nybörjare vt 2004 Gällö Folkets Hus 6/3, 7/3, 13/3, 14/3
Nybörjare vt 2004 Stavre Bygdegård 14/2, 15/2, 21/2, 22/2