Wanna Dance

Koreograf: Peter & Alison
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Do You Wanna Dance (167 bpm) av Cliff Richard
Please Don't Tease (144 bpm) av Cliff Richard

GRAPEVINE R, GRAPEVINE L

1-4 Steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger, touch med vänster tå intill höger fot
5-8 Steg åt vänster på vänster, korsa höger bakom vänster, steg åt vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster fot

R FWD AND L BACK STEP TOUCHES, 1/4 R & R FWD & L BACK STEP TOUCHES

9-10 Steg diagonalt framåt/höger på höger, touch med vänster tå intill höger fot
11-12 Steg diagonalt bakåt/vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster fot
13-14 Vänd 1/4 varv åt höger och steg diagonalt framåt/höger på höger, touch med vänster tå intill höger fot
15-16 Steg diagonalt bakåt/vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster fot

R FWD DIAGONAL STEP LOCK STEP SCUFF, L FWD DIAGONAL STEP LOCK STEP SCUFF

17-18 Steg diagonalt framåt/höger på höger, locksteg med vänster korsad bakom höger
19-20 Steg diagonalt framåt/höger på höger, scuff (låg spark där hälen tar i golvet) framåt med vänster
21-22 Steg diagonalt framåt/vänster på vänster, locksteg med höger korsad bakom vänster
23-24 Steg diagonalt framåt/vänster på vänster, scuff framåt med höger

R FWD & BACK ROCK & RECOVER (‘ROCKING CHAIR’), R CROSS & UNWIND 1/2 L

25-26 Rocksteg framåt på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster
27-28 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster
29-32 Korsa höger framför vänster, vrid upp 1/2 varv åt vänster över 3 taktslag och avsluta med vikten på vänster
Options: Korsa höger framför vänster och studsa på hälarna 3 gånger medan du vrider upp, eller korsa höger framför vänster och vrid hälarna åt höger, vänster, höger medan du vrider upp

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-02-28, 13:39.
Om Cookies och den här webbplatsen