T'Morrow Never Knows

Koreograf: Maggie Gallagher
Beskrivning: 32 count, 2 wall beginner linedance
Musik: Tomorrow Never Knows av Bruce Springsteen

MODIFIED RUMBA BOX

1-2 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger
3&4 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
5-6 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster
7&8 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg bakåt på vänster

WALKS BACK, RIGHT COASTER, WALKS FORWARD, LEFT SHUFFLE

9-10 Steg bakåt på höger, steg bakåt på vänster
11&12 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
13-14 Steg framåt på vänster, steg framåt på höger
15&16 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

ROCK, RECOVER, 1/2 SHUFFLE RIGHT, STEP, 1/2 PIVOT RIGHT, LEFT KICK-BALL-CHANGE

17-18 Rocksteg framåt på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster
19&20 Vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger
21-22 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger
23&24 Spark framåt med vänster, steg med vänster intill höger, steg med höger på stället

CROSS, 1/4 LEFT, 1/4 LEFT, WALK, HEEL SWITCHES, TOUCH

25-26 Korsa vänster framför höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg bakåt på höger
27-28 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, steg framåt på höger
29& Touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger
30& Touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster
31&32 Touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger, touch med höger tå intill vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-01-31, 18:30.
Om Cookies och den här webbplatsen