Swedish Delight

Koreograf: Louise Elfvengren
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: Fait Accompli av Tommy Körberg

STEP FW, STEP DOWN ON RIGHT, SAILOR STEP WITH SWEEP, STEP FW, 1/4 TURN LEFT, CROSS ROCK AND 1/2 TURN RIGHT

1-2 Steg framåt på vänster, för över vikten på höger
3&4 Svep med vänster i en halvcirkel längs golvet och korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger, steg framåt på vänster
5-6 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster (vikten på vänster)
7&8 Korsa höger framför vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger på höger

CROSS ROCK, SWEEPS BW,TOUCH, LOCK STEPS FW

9-10 Rocksteg med vänster korsad framför höger, recover (för tillbaka vikten) på höger
11-12 Svep med vänster i en halvcirkel längs golvet och steg bakåt på vänster, svep med höger i en halvcirkel längs golvet och steg bakåt på höger
13-14 Svep med vänster i en halvcirkel längs golvet och steg bakåt på vänster, touch med höger tå intill vänster
15&16 Steg framåt på höger, locksteg med vänster korsad bakom höger, steg framåt på höger
Restart: På vägg 4, börja om dansen från början härifrån

ROCK FW, FULL TRIPLE TURN LEFT, ROCK FW, 1/4 SAILOR TURN RIGHT WITH SWEEP

17-18 Rocksteg framåt på vänster, recover på höger
19&20 Full turn åt vänster i ett trippelsteg på vänster, höger, vänster
Option: Coaster step: steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
21-22 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster
23&24 Svep med höger och korsa höger bakom vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg med vänster på stället, steg med höger intill vänster

CROSS SHUFFLE MOVING RIGHT, CROSS SHUFFLE MOVING LEFT, ROCK FW, STEP 1/4 TURN, STEP

25&26 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger
27&28 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster
29-30 Rocksteg framåt på vänster, recover på höger
31-32 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster
Option: Vänd 1 1/4 varv åt vänster på steg 31-32

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-03-28, 09:18.
Om Cookies och den här webbplatsen