So Glamorous

Koreograf: Francien Sittrop
Beskrivning: 32 count, 4 wall intermediate linedance
Musik: Glamorous av Natalia eller Natalia feat. EnVogue

KICK STEP ROCK STEP X2 , PIVOT 1/2 TURN, 1/4 TURN RIGHT WITH HIP SWAYS X2

1&2& Låg spark framåt på vänster, steg med vänster intill höger, rocksteg diagonalt bakåt/höger på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster
3&4& Låg spark framåt på höger, steg med höger intill vänster, rocksteg diagonalt bakåt/vänster på vänster, recover på höger
5-6 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger (vikten på höger)
7&8& Steg framåt på vänster, vänd 1/4 varv åt höger, steg framåt på vänster, vänd 1/4 varv åt höger (använd höfterna)

LEFT KICK, CROSS, BACK, JUMP BACK AND KICK, CROSS , BACK, SIDE WITH HIP SWAY, COASTER HEEL &

9 Spark framåt på vänster (skjut armarna framåt)
10&11 Korsa vänster framför höger, steg bakåt på höger, hoppa diagonalt bakåt/vänster på vänster och sparka ut med höger
12& Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
13-14 Steg åt höger på höger och skjut höfterna åt höger (vrid höger axel framifrån och bak), recover på vänster och skjut höfterna åt vänster (vrid vänster axel framifrån och bak)
15&16& Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, touch framåt med höger häl, steg ner på höger

LEFT SLIDE, SLIDE 1/4 TURN RIGHT, HEEL & TOUCH & , STEP FWD, CLOSE, SAILOR 1/2 TURN WITH KICK &

17-18 Slide åt vänster på vänster, vänd 1/4 varv åt höger och slide åt höger på höger
19&20& Touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger, touch med höger tå intill vänster, steg ned på höger
21-22 Stort steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster
23&24& Svep med vänster i en halvcirkel bakåt och vänd 1/2 varv åt vänster och steg på vänster bakom höger, steg med höger intill vänster, spark framåt på vänster, steg ned på vänster

DIP, RAISE & KICK, VAUDEVILLE, DIAG. FWD , FWD, HEEL FWD, HITCH, TOUCH BACK,HITCH

25-26 Steg åt höger på höger och böj knäna, räta på knäna och spark med höger diagonalt framåt/höger
27&28& Korsa höger framför vänster, steg med vänster på stället, touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster
29-30 Steg diagonalt framåt/höger på vänster, steg framåt på höger
31&32& Touch framåt med vänster häl, hitch med vänster knä (lyft knäet) och lyft vänster axel, touch bakåt med vänster tå och sänk vänster axel, hitch med vänster knä och lyft vänster axel

REPEAT

TAG: Efter vägg 7

1-4 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger, steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2008-11-09, 14:10.
Om Cookies och den här webbplatsen