Pretty Little Stalker

Koreograf: Rob Fowler
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Stalker av Rick Guard

RIGHT CROSS, SIDE STEP, RIGHT SAILOR STEP,LEFT KICK BALL CHANGE, CROSS SIDE STEP

1-2 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster
3&4 Höger sailor step: korsa höger bakom vänster, litet steg åt vänster på vänster, litet steg åt höger på höger
5&6 Vänster kick-ball-change: Spark framåt på vänster, steg med vänster intill höger, steg med höger på stället
7-8 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger

LEFT SAILOR STEP, RIGHT KICK BALL CHANGE, BOX STEP

9&10 Vänster sailor step: Korsa vänster bakom höger, litet steg åt höger på höger, litet steg åt vänster på vänster
11&12 Höger kick-ball-change: Spark framåt på höger, steg med höger intill vänster, steg med vänster på stället
13-14 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
15-16 Steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger
Not: På 13-16, slå med händerna på låren först bakåt (13), sedan framåt (14), klappa händerna (15), och knäpp med fingrarna (16)

RIGHT TOUCH, 3/4 TURN RIGHT, RIGHT SHUFFLE FORWARD, STEP TURN, STEP TURN (FULL TURN RIGHT)

17-18 Touch med höger åt höger, vänd 3/4 varv åt höger samtidigt som du gör en hook med höger fot lyft framför vänster ben
19&20 Höger shuffle framåt: Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
21-22 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger (vikten på höger)
23-24 Vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster, hold

JUMP OUT, OUT, BUMP HIPS RIGHT 3 TIMES, BOOTY BOUNCE FULL CIRCLE LEFT

&25 Hoppa bakåt på höger, sedan vänster (axelbrett mellan fötterna)
26-28 Skjut höfterna tre gånger åt höger samtidigt som du rör händerna i en huggande rörelse med höger hand bakom höger höft och vänster hand framför vänster höft
29-32 Skjut höfterna åt vänster, sedan bakåt, sedan höger, hold (Rotera samtidigt händerna åt höger som om du rörde med en stor sked)

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-11-11, 15:24.
Om Cookies och den här webbplatsen