Ping Pong

Koreograf: Rene Crease
Beskrivning: 32 count, 2 wall beginner linedance
Musik: Do You Know (Ping Pong Song) (166 bpm) av Enrique Iglesias

RUMBA BOX

1-2 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger
3-4 Steg framåt på höger, touch med vänster intill höger
5-6 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster
7-8 Steg bakåt på vänster, touch med höger intill vänster

ROCK BACK SHUFFLE FORWARD ROCK FORWARD SHUFFLE BACK

9-10 Rocksteg bakåt på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster
11&12 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
13-14 Rocksteg framåt på vänster, recover på höger
15&16 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg bakåt på vänster

SIDE TOGETHER CHASSE R CROSS ROCK CHASSE LEFT

17-18 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger
19&20 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
21-22 Rocksteg med vänster korsad framför höger, recover på höger
23&24 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster

1/4 PIVOTS X2 JAZZ BOX

25-26 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster (vikten på vänster)
27-28 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster (vikten på vänster)
29-30 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
31-32 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2008-03-02, 12:54.
Om Cookies och den här webbplatsen