The Picnic Polka

Koreograf: David Paden
Beskrivning: 48 count, 4 wall intermediate linedance
Musik: Cowboy Sweetheart av LeAnn Rimes

RIGHT & LEFT, TOE, HEEL, TRIPLE STEP

1-2 Touch med höger tå intill vänster hålfot, touch med höger häl intill vänster hålfot
3&4 Trippelsteg på stället på höger, vänster, höger
5-6 Touch med vänster tå intill höger hålfot, touch med vänster häl intill höger hålfot
7&8 Trippelsteg på stället på vänster, höger, vänster

RIGHT & LEFT SHUFFLES FORWARD, RIGHT & LEFT SHUFFLES BACK

9&10 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
11&12 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
13&14 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg bakåt på höger
15&16 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg bakåt på vänster

ROLLING GRAPEVINES RIGHT & LEFT WITH STOMPS

17 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger
18 Vänd 1/4 varv åt höger och steg åt vänster på vänster
19 Vänd 1/2 varv åt höger och steg åt höger på höger
20 Stamp med vänster intill höger och klappa händerna
21 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster
22 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt höger på höger
23 Vänd 1/2 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster
24 Stamp med höger intill vänster och klappa händerna

RIGHT KICK BALL CHANGE X 2, STEP 1/2 PIVOT LEFT X 2

25&26 Spark framåt med höger, steg med höger intill vänster, steg med vänster på stället
27&28 Spark framåt med höger, steg med höger intill vänster, steg med vänster på stället
29-30 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster (vikten på vänster)
31-32 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster (vikten på vänster)

STOMP, CLAPS X 3, CROSS SHUFFLE, RIGHT 1/4 TURN SHUFFLE

33 Stamp med höger intill vänster
34-36 Klappa händerna 3 gånger (vikten fortfarande på höger)
37&38 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger
39&40 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger

1/4 TURN SIDE SHUFFLE, 1/4 TURN BACK SHUFFLE, WALK FORWARD & STOMP

41 Vänd 1/4 varv åt höger och steg åt vänster på vänster
&42 Steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster
43 Vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på höger
&44 Steg med vänster intill höger, steg bakåt på höger
45-48 Steg framåt på vänster, höger, vänster, stamp med höger intill vänster (vikten på vänster)

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2008-02-24, 14:07.
Om Cookies och den här webbplatsen