Peaches & Cream

Koreograf: Peter & Alison
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: You're Sixteen av Ringo Starr
Beroende vad dansarna klarar av finns det olika slut på dansen längst ned

R & L STEP TOUCHES, R SIDE SHUFFLE, L BACK ROCK & RECOVER

1-4 Steg åt höger på höger, touch med vänster tå intill höger fot, steg åt vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster fot
5&6 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
7-8 Rocksteg bakåt på vänster, recover (för tillbaka vikten) på höger

L & R STEP TOUCHES, L SIDE SHUFFLE, R BACK ROCK & RECOVER

9-12 Steg åt vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster fot, steg åt höger på höger, touch med vänster tå intill höger fot
13&14 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster
15-16 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster

R & L WALK FORWARD, ROCKING CHAIR - ROCK R FWD & BACK, R FWD, 1/4 L PIVOT TURN

17-18 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster
19-20 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster
21-22 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster
23-24 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster (vikten på vänster)

EASIEST OPTION: R JAZZ BOX, 2 STEP KICKS R & L

25-28 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster, steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger
29-30 Touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster
31-32 Touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger

OPTION 2: 2 R KICK BALL CHANGES

29&30 Sparka framåt med höger, steg med höger intill vänster, steg med vänster på stället
31&32 Sparka framåt med höger, steg med höger intill vänster, steg med vänster på stället

OPTION 3: 4 HEEL SWITCHES

29& Touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster
30& Touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger
31& Touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster
32& Touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2008-10-05, 12:47.
Om Cookies och den här webbplatsen