Nimby

Koreograf: Maggie Gallagher
Beskrivning: 64 count, 4 wall intermediate linedance
Musik: Your Backyard av Burton Cummings

KICK RIGHT, CROSS BEHIND, 1/4 LEFT, VINE RIGHT, POINT

1-2 Spark diagonalt framåt/höger med höger, korsa höger bakom vänster
3-4 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, steg åt höger på höger
5-6 Korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger
7-8 Korsa vänster framför höger, point med höger tå åt höger

1/2 MONTEREY RIGHT, POINT LEFT, KICKING LEFT JAZZ, KICKING RIGHT JAZZ

9-10 Vänd 1/2 varv åt höger och steg med höger intill vänster, point med vänster tå åt vänster
11-12 Spark diagonalt framåt/vänster med vänster, korsa vänster framför höger
13-14 Steg bakåt på höger, steg åt vänster på vänster
15-16 Spark diagonalt framåt/höger med höger, korsa höger framför vänster (vikten på höger)

BACK, SIDE, CROSS, HOLD, VINE RIGHT

17-18 Steg bakåt på vänster, steg åt höger på höger
19-20 Korsa vänster framför höger, hold
21-22 Steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger
23-24 Steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger

CONTINUE VINE, CROSS POINTS L,R,L

25-26 Steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger
27-28 Steg åt höger på höger, point med vänster i kors framför höger
29-30 Steg åt vänster på vänster, point med höger i kors framför höger
31-32 Steg åt höger på höger, point med vänster i kors framför höger

SIDE ROCK, RECOVER, CROSS, HOLD, SIDE ROCK, RECOVER WITH 1/4 LEFT, WALK. HOLD

33-34 Rocksteg åt vänster på vänster, recover (för tillbaka vikten) på höger
35-36 Korsa vänster framför höger, hold
37-38 Rocksteg åt höger på höger, recover på vänster och vänd 1/4 varv åt vänster
39-40 Steg framåt på höger, hold

FULL TRIPLE RIGHT, RIGHT BRUSH, RIGHT TOE STRUT, LEFT TOE STRUT

41-43 Snurra ett helt varv åt höger med steg på vänster, höger, vänster samtidigt som du rör dig lite framåt
44 Brush (låg spark där trampdynan tar i golvet) med höger
45-46 Steg framåt på höger tå, släpp ned höger häl i golvet och ta vikten på höger
47-48 Steg framåt på vänster tå, släpp ned vänster häl i golvet och ta vikten på vänster

RIGHT ROCKING CHAIR, RIGHT HEEL GRIND, BACK, TOUCH

49-50 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster
51-52 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster
53-54 Rocksteg framåt på höger med en heel grind (rör tårna från vänster till höger), recover på vänster
55-56 Steg bakåt på höger, touch med vänster framför höger

STEP, KICK, 1/4 RIGHT, SIDE TOUCH, SIDE ROCK, RECOVER, CROSS, HOLD

57-58 Steg framåt på vänster, spark framåt med höger
59-60 Vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger på höger, touch med vänster intill höger
61-62 Rocksteg åt vänster på vänster, recover på höger
63-64 Korsa vänster framför höger, hold

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2009-04-19, 17:42.
Om Cookies och den här webbplatsen