Mini Mex!

Koreograf: Niels Poulsen
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Mexico av Tobias Rene

L RUMBA BOX WITH HOLDS

1-2 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster
3-4 Steg framåt på vänster, hold
5-6 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger
7-8 Steg bakåt på höger, dra vänster mot höger

L BACK ROCK, 1/2 R WITH SWEEP, R BACK ROCK, STEP R FW, HOLD

9-10 Rocksteg bakåt på vänster, recover (för tillbaka vikten) på höger
11-12 Vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster, svep med höger framifrån och bakåt i en halvcirkel
13-14 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster
15-16 Steg framåt på höger, hold

L STEP LOCK STEP, HOLD, STEP 1/4 CROSS, HOLD

17-18 Steg framåt på vänster, locksteg med höger bakom vänster
19-20 Steg framåt på vänster, hold
21-22 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster och för över vikten på vänster
23-24 Korsa höger framför vänster, hold

VINE L, POINT R, ROLLING VINE R, TOUCH L

25-26 Steg åt vänster på vänster, korsa höger bakom vänster
27-28 Steg åt vänster på vänster, touch med höger tå åt höger
29-30 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster
31-32 Vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger på höger, touch med vänster tå intill höger fot
Option: Du kan göra en vanlig vine istället för 29-31: steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger

REPEAT

RESTART

5:e väggen, dansa 1-16 och börja sedan om dansen från början.

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-11-14, 10:44.
Om Cookies och den här webbplatsen