Mexicali

Koreograf: Robbie McGowan Hickie
Beskrivning: 64 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: Mexico (140 bpm) av Tobias Rene

RIGHT CROSS. STEP. CROSS. SWEEP. WEAVE RIGHT.

1-3 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster
4 Svep vänster tå längs golvet i en halvcirkel framåt
5-8 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger

CROSS ROCK 1/4 TURN LEFT. HOLD. FULL TURN LEFT (TRAVELLING FORWARD). HOLD.

9-10 Rocksteg med vänster korsad framför höger, recover (för tillbaka vikten) på höger
11-12 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, hold
13-14 Vänd 1/2 varv åt vänster och steg bakåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster och steg framåt på vänster
15-16 Steg framåt på höger, hold
Option: Enklare variant på steg 13-16 ovan: Locksteg framåt på höger med hold

LEFT FORWARD ROCK. STEP BACK. SWEEP. BEHIND. SIDE. CROSS. HOLD.

17-18 Rocksteg framåt på vänster, recover på höger
19-20 Steg bakåt på vänster, svep med höger tå längs golvet i en halvcirkel bakåt
21-24 Korsa höger bakom vänster, steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster, hold

SIDE ROCK 1/4 TURN RIGHT. CROSS. HOLD. HIP SWAYS. SIDE STEP RIGHT. SLIDE.

25-26 Rocksteg åt vänster på vänster, recover på höger och vänd 1/4 varv åt höger
27-28 Korsa vänster framför höger, hold
29-30 Steg åt höger på höger och för höfterna mjukt åt höger, för höfterna mjukt åt vänster
31-32 Stort steg åt höger på höger, dra vänster längs golvet mot och intill höger

LEFT RUMBA BOX WITH DRAG.

33-36 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster, hold
37-40 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg bakåt på höger, dra vänster mot höger

BACK ROCK. 1/2 TURN RIGHT. SWEEP. BACK ROCK. 1/2 TURN LEFT. SWEEP.

41-42 Rocksteg bakåt på vänster, recover på höger
43-44 Vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster, svep med höger tå längs golvet i en halvcirkel bakåt
45-46 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster
47-48 Vänd 1/2 varv åt vänster och steg bakåt på höger, svep med vänster tå längs golvet i en halvcirkel bakåt

LEFT SAILOR CROSS 1/4 TURN LEFT. HOLD. RIGHT SCISSOR STEP. HOLD.

49-52 Korsa vänster bakom höger och vänd 1/4 varv åt vänster, steg med höger intill vänster, korsa vänster framför höger, hold
53-56 Stort steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, korsa höger framför vänster

SIDE. TOGETHER. 1/4 TURN LEFT. BRUSH. STEP. PIVOT 1/2 TURN LEFT. STEP. PIVOT 1/4 TURN LEFT.

57-58 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster
59-60 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, brush (låg spark där trampdynan tar i golvet) framåt med höger
61-62 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster
63-64 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster

REPEAT

För att behålla fraseringen till musiken behövs en 16-taktslags tag efter vägg 2:

TAG: CROSS ROCK. SIDE STEP RIGHT. HOLD. CROSS. 1/4 TURN LEFT X 2. HOLD. (REPEAT)

1-4 Rocksteg med höger korsad framför vänster, recover på vänster, steg åt höger på höger, hold
5-6 Korsa vänster framför höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg bakåt på höger
7-8 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster, hold
9-16 Repetera steg 1-8 ovan

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-04-11, 11:38.
Om Cookies och den här webbplatsen