Looking Good

Koreograf: Darren Bailey
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: The Way She's Looking av Raybon Brothers

SHUFFLE R, ROCK, RECOVER, SHUFFLE L, ROCK, RECOVER

1&2 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
3-4 Rocksteg bakåt på vänster, recover (för tillbaka vikten) på höger
5&6 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster
7-8 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster

SHUFFLE FORWARD, ROCK, RECOVER, SHUFFLE BACK, ROCK, RECOVER

9&10 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
11-12 Rocksteg framåt på vänster, recover på höger
13&14 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg bakåt på vänster
15-16 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster

STEP TOUCHES X4 WITH SIDE CLICKS

17-18 Steg framåt på höger, touch med vänster tå åt vänster (knäpp med fingrarna åt bägge sidorna)
19-20 Steg framåt på vänster, touch med höger tå åt höger (knäpp med fingrarna åt bägge sidorna)
21-22 Steg framåt på höger, touch med vänster tå åt vänster (knäpp med fingrarna åt bägge sidorna)
23-24 Steg framåt på vänster, touch med höger tå åt höger (knäpp med fingrarna åt bägge sidorna)

JAZZ BOX WITH 1/4 TURN R, GRAPEVINE L OR (ROLLING GRAPEVINE L)

25-26 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
27-28 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, touch med vänster tå intill höger
29-30 Steg åt vänster på vänster, korsa höger bakom vänster
31-32 Steg åt vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster
Option: 29-32: Rolling vine åt vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-09-19, 08:08.
Om Cookies och den här webbplatsen