Jukebox

Koreograf: Jo Thompson
Beskrivning: 64 count, 4 wall intermediate linedance
Musik: Jukebox av Michael Martin Murphy
Little Deuce Coupe av James House och The Beach Boys
Billy B. Bad av George Jones
Your Backyard av Burton Cummings
Eller någon annan välfraserad East Coast Swing musik

RIGHT KICKS, SAILOR STEP, LEFT KICKS, SAILOR STEP

1-2 Spark med höger framför vänster, spark med höger åt höger
3&4 Korsa höger bakom vänster, steg med vänster åt vänster, steg med höger något framåt
5-6 Spark med vänster framför höger, spark med vänster åt vänster
7&8 Korsa vänster bakom höger, steg med höger åt höger, steg med vänster något framåt

FORWARD ROCK, SHUFFLE 1/2 TURN, TOUCH SCOOT WITH 1/2 TURN, BACK ROCK

9-10 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster
11 Vänd 1/4 varv åt höger och steg med höger åt höger
&12 Steg med vänster intill höger, vänd 1/4 varv åt höger och steg något framåt på höger
13 Vänd 1/4 varv åt höger och touch med vänster tå intill höger fot
&14 Vänd 1/4 varv åt höger samtidigt som du lyfter vänster ben och gör ett släpande hopp bakåt på höger (scoot), steg bakåt på vänster
Note: Tänk på counts 11-14 som en sammanhängande helvarvsvändning som rör sig mot bakre väggen
Option: 13&14 kan ersättas med en trippelvändning med 1/2 varvs vändning åt höger
15-16 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster

DIAGONAL STEPS FORWARD, DRAG, KNEE POPS, x 2

17-18 Stort steg med höger diagonalt framåt/höger, dra vänster intill höger
& Ha fötterna ihop och böj båda knäna samtidigt som du lyfter hälarna lätt från golvet
19 Räta på benen och låt hälarna landa mjukt på golvet
&20 Repetera steg & 19
21-22 Stort steg med vänster diagonalt framåt/vänster, dra höger intill vänster
&23 Repetera steg & 19
&24 Repetera steg & 19

Syncopated Jumps Back, 1/4 Turn Right, Side Drag

&25-26 Steg med höger diagonalt bakåt/höger, touch med vänster intill höger, hold
&27-28 Steg med vänster diagonalt bakåt/vänster, touch med höger intill vänster, hold
&29 Steg med höger diagonalt bakåt/höger, touch med vänster intill höger
&30 Steg med vänster diagonalt bakåt/vänster, touch med höger intill vänster
31 Vänd 1/4 varv åt höger och ta ett stort steg åt höger på höger
32 Hold och dra vänster fot mot höger

BACK ROCK, SUGAR FOOT PATTERN x 2

33-34 Rocksteg bakåt på vänster, recover på höger
35-36 Touch med vänster tå intill höger fot med vänster knä vridet inåt, touch med vänster häl åt vänster
37 Steg med vänster korsad framför höger
38-39 Touch med höger tå intill vänster fot med höger knä vridet inåt, touch med höger häl åt höger
40 Steg med höger korsad framför vänster
Note: Låt fötterna swivla naturligt när du gör Sugar Foot-stegen.

BOX, TWIST, KICK, CROSS, 1/4 TRIPLE TURN LEFT

41-43 Steg bakåt på vänster, steg med höger åt höger, korsa vänster framför höger
44 Touch med höger trampdyna bredvid vänster fot och böj på knäna samtidigt som du vrider dig något åt vänster
45 Vrid dig något åt höger och spark med höger diagonalt framåt/höger
46-47 Korsa höger bakom vänster, vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster
&48 Steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

STEP 1/2 PIVOTS WITH HOLDS AND FINGER SNAPS – SLOW 1/2 PIVOTS

49-50 Steg framåt på höger, hold och knäpp med högra handens fingrar åt höger
51-52 Vänd 1/2 varv åt vänster och för över vikten på vänster fot, hold och knäpp med högra handens fingrar framför kroppen
53-54 Steg framåt på höger, hold och knäpp med högra handens fingrar åt höger
55-56 Vänd 1/2 varv åt vänster och för över vikten på vänster fot, hold och knäpp med högra handens fingrar framför kroppen

JAZZ BOX, 1/4 TURN RIGHT, OUT OUT, KNEE POPS, IN IN

57-58 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
59-60 Vänd 1/4 varv åt höger och steg med höger åt höger, steg med vänster intill höger
&61 Steg med höger åt höger, steg med vänster åt vänster (fötterna isär)
& Behåll fötterna isär och böj lätt på bägge knäna samtidigt som du lyfter hälarna något från golvet
62 Räta på benen och låt hälarna landa mjukt på golvet
&63 Repetera steg & 62
&64 Steg med höger in mot mitten, steg med vänster intill höger (vikten på vänster)

TAG/BREAK/BRIDGE

Behövs endast till Jukebox av Michael Martin Murhpy. Dansas på 6:e väggen efter count 12 (Shuffle 1/2 turn).

1-4 Stamp framåt på vänster fot, hold i 3 counts
5-8 Stamp framåt på höger fot, hold i 3 counts
9-12 Stamp framåt på vänster fot, hold i 3 counts
&13-16 Dansa sista delen av dansen, dvs count &61-64

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-03-16, 14:50.
Om Cookies och den här webbplatsen