It Ain't You

Koreograf: Lynn Gannon
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: It Ain't You It's Me av The Little Willies

RUMBA BOX KICKS TWICE

1-2 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger
3-4 Steg framåt på höger, spark framåt med vänster
5-6 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster
7-8 Steg bakåt på vänster, spark framåt med höger

VAUDEVILLE TWICE

9-10 Steg bakåt på höger, korsa vänster framför höger
11-12 Steg åt höger på höger, touch diagonalt framåt/vänster med vänster häl
13-14 Steg bakåt på vänster, korsa höger framför vänster
15-16 Steg åt vänster på vänster, touch diagonalt framåt/höger med höger häl

SYNCOPATED WEAVE, KICK

&17-18 Steg med höger trampdyna intill vänster, korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger
19-20 Korsa vänster bakom höger, hold
&21-22 Steg med höger trampdyna intill vänster, korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger
23-24 Korsa vänster bakom höger, spark med höger diagonalt framåt/höger

WEAVE LEFT TOUCH,TOUCH 1/4 TURN CROSS

25-26 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster
27-28 Korsa höger bakom vänster, steg åt vänster på vänster
29-30 Korsa höger framför vänster, touch med vänster tå åt vänster
31-32 Vänd 1/4 varv åt höger och touch med vänster tå åt vänster, korsa vänster framför höger

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2011-03-06, 12:01.
Om Cookies och den här webbplatsen