Human Dancer

Koreograf: Alan G Birchall
Beskrivning: 64 count, 2 wall intermediate linedance
Musik: Human av The Killers

HEEL TOUCHES, BEHIND, 1/4 STEP, STEP, 1/2 PIVOT, FULL TURN

1-2 Touch framåt med höger häl två gånger
3&4 Korsa höger bakom vänster, vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på väsnter, steg framåt på höger
5-6 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger (vikten på höger)
7-8 Vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger och steg framåt på höger

ROCK, RECOVER, COASTER STEP, ROCK, RECOVER WITH 1/4 TURN, CROSS SHUFFLE

9-10 Rocksteg framåt på vänster, recover (för tillbaka vikten) på höger
11&12 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
13-14 Rocksteg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster och recover på vänster
15&16 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster

SIDE, BEHIND, SIDE, CROSS, POINT, STEP, 1/2 MONTEREY, CROSS UNWIND

17-18 Steg åt vänster på vänster, korsa höger kabom vänster
&19-20 Steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster, point med vänster tå åt vänster
&21-22 Steg med vänster intill höger, point med höger tå åt höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg med höger intill vänster
23-24 Korsa vänster framför höger, unwind 1/2 varv åt höger

ROCK, RECOVER, 1/2 TRIPLE TURN, ROCK, RECOVER, SHUFFLE

25-26 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster
27&28 Vänd 1/2 varv åt vänster i ett trippelsteg på höger, vänster, höger
29-30 Rocksteg bakåt på vänster, recover på höger
31&32 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

CROSS, SIDE, SAILOR STEP, CROSS, SIDE, 1/4 SAILOR TURN

33-34 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster
35&36 Korsa höger bakom vänster, steg åt vänster på vänster, steg med höger på stället
37-38 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger
39&40 Korsa vänster bakom höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg med höger intill vänster, steg med vänster på stället

CROSS, SIDE, SAILOR STEP, CROSS, SIDE, FULL TRIPLE TURN (LEFT)

41-42 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster
43&44 Korsa höger bakom vänster, steg åt vänster på vänster, steg med höger på stället
45-46 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger
47&48 Vänd ett helt varv åt vänster medan du rör dig bakåt i ett trippelsteg på vänster, höger, vänster och avsluta med vänster korsad framför höger

ROCK, RECOVER, CROSS SHUFFLE, SIDE, TOGETHER, SIDE, CLOSE, SIDE

49-50 Rocksteg åt höger på höger, recover på vänster
51&52 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster
53-54 Steg åt vänster på vänster (böj knäna), steg med höger intill vänster (räta på dig)
55&56 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster

ROCK, RECOVER, SIDE SHUFFLE 1/4 TURN, ROCK, RECOVER, BEHIND, SIDE, CROSS

57-58 Rocksteg med höger korsad framför vänster, recover på vänster
59&60 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger
61-62 Rocksteg framåt på vänster, recover på höger
63&64 Korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2009-09-12, 13:13.
Om Cookies och den här webbplatsen