Guardian Angel

Koreograf: Maggie Gallagher
Beskrivning: 32 count, 2 wall advanced linedance
Musik: Angel On My Shoulder (70 bpm) av Gareth Gates

FULL TURN, SIDE ROCK CROSS, 1/4, 1/4, 1/2, BACK ROCK, SIDE, BACK ROCK

1&2 Trippelsteg med helt varvs vändning åt höger på stället med steg på höger, vänster, höger
&3& Rocksteg åt vänster på vänster, recover på höger, korsa vänster framför höger
4& Vänd 1/4 varv åt vänster och steg bakåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster
5 Vänd 1/2 varv åt vänster och steg åt höger på höger och dra vänster fot mot höger fot
6& Rocksteg med vänster korsad bakom höger, recover på höger (12:00)
7 Steg åt vänster på vänster och dra höger fot mot vänster fot
8& Rocksteg med höger korsad bakom vänster, recover på vänster

SIDE, CROSS, 1/4, SIDE, 1/4, CROSS, SWAY X 2, FULL ROLLING VINE

9 Långt steg åt höger på höger och dra vänster fot mot höger fot
10& Korsa vänster framför höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg bakåt på höger (9:00)
11 Steg åt vänster på vänster och dra höger fot mot vänster fot
12& Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger (6:00)
Restart: På vägg 2 (du kommer att titta mot främre väggen): börja om från början av dansen.
13-14 Sway åt höger, sway åt vänster
15& Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster
16 Vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger på höger

CROSS, HITCH, CROSS, SIDE ROCK CROSS, WALK X 2, PIVOT 1/2, WALK, RUN, RUN

17&18 Korsa vänster framför höger, ronde med hitch med höger korsad framför vänster ben, korsa höger framför vänster
19&20 Rocksteg åt vänster på vänster, recover på höger, korsa vänster framför höger
21 Steg diagonalt höger/framåt med höger (7:30)
22& Steg diagonalt höger/framåt med vänster (7:30), vänd 1/2 varv åt höger (1:30)
23-24& (Fortfarande på diagonalen) Steg framåt på vänster, spring framåt på höger, sedan vänster (1:30)

SIDE ROCK, WEAVE, BACK ROCK, STEP, PIVOT 1/2, PRISSY WALKS, SIDE ROCK, DRAG

25& Rocksteg åt höger på höger (räta upp dig mot 12:00), steg åt vänster på vänster
26& Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster
27& Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster
28& Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster (6:00)
29-30 Prissy walk (steg något i kors) framåt på höger, prissy walk framåt på vänster
31& Rocksteg åt höger på höger, recover på vänster
32 Dra höger fot mot vänster fot samtidigt som du lyfter höger knä så att höger fot glider upp vänster ben från vristen
Not Count 32: Höger fots tå ska peka mot golvet

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2008-03-24, 15:46.
Om Cookies och den här webbplatsen