Gossip Girl

Koreograf: John Ng
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Gossip Girl av Rainbow

R SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS, L SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS

1-2 Rocksteg åt höger på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster
3&4 Korsa höger bakom vänster, steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster
5-6 Rocksteg åt vänster på vänster, recover på höger
7&8 Korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger

STEP, LOCK, FORWARD SHUFFLE, FORWARD ROCK, 3/4 L SHUFFLE

9-10 Steg framåt på höger, locksteg med vänster bakom höger
11&12 Steg framåt på höger, locksteg med vänster bakom höger, steg framåt på höger
13-14 Rocksteg framåt på vänster, recover på höger
15&16 Vänd 1/2 varv åt vänster och steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster

R KICK BALL CROSS TWICE, HIP BUMPS R-R, THEN R-L-R

17&18 Spark diagonalt framåt/höger med höger, steg med höger intill vänster, korsa vänster framför höger
19&20 Spark diagonalt framåt/höger med höger, steg med höger intill vänster, korsa vänster framför höger
21-22 Steg åt höger på höger och skjut höfterna åt höger, skjut höfterna åt vänster
23&24 Skjut höfterna åt höger, vänster, höger

CROSS ROCK, L CHASSE, HIP ROLL

25-26 Rocksteg med vänster korsad framför höger, recover på höger
27&28 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster
29-32 Rulla höfterna i en motsols cirkel under 4 taktslag (vikten på vänster)

REPEAT

TAG

Efter vägg 2 och 5, rulla höfterna i en motsols cirkel under 4 taktslag (vikten på vänster)

RESTART

På vägg 6, dansa de första 16 stegen och börja sedan om från början av dansen.

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-04-17, 09:41.
Om Cookies och den här webbplatsen