Fire Burning

Koreograf: Amy Christian-Sohn
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Fire Burning av Sean Kingston

OUT, OUT, IN, IN, ROCKING CHAIR

1-2 Steg åt höger på höger, steg åt vänster på vänster
3-4 Steg in på höger, steg in på vänster
5-6 Rocksteg framåt på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster
7-8 Rocksteg baakåt på höger, recover på vänster

STEP FWD, HITCH, STEP FWD, HITCH, STEP IN PLACE, TOGETHER, RUN, RUN, RUN

9-10 Steg framåt på höger, hitch (lyft knäet) med vänster (Styling: vrid kroppen lite åt vänster på hitchen)
11-12 Steg framåt på vänster, hitch med höger (Styling: vrid kroppen lite åt höger på hitchen)
13-14 Steg ned på höger, steg med vänster intill höger
15&16 Spring framåt på höger, vänster, höger
Restart: På vägg 5, byt ut 15&16 mot 15: Touch med höger intill vänster, 16: Hold. Börja sedan om dansen från början.

STEP OUT & BUMP L, BUMP R, BUMP L TWICE, CCW HIP ROLLS X2

17-18 Steg åt vänster på vänster och skjut höfterna åt vänster, skjut höfterna åt höger
19&20 Skjut höfterna åt vänster, höger, vänster
21-24 Rulla höfterna i två cirklar motsols (avsluta med vikten på vänster)

SLIDE, TOUCH, SLIDE, TOUCH, ¼ SLIDE, TOUCH, SLIDE TOUCH

25-26 Stort steg åt höger på höger, dra vänster fot intill höger och gör en touch med vänster tå
27-28 Stort steg åt vänster på vänster, dra höger fot intill vänster och gör en touch med höger tå
29-30 Vänd 1/4 varv åt vänster och ta ett stort steg åt höger på höger, dra vänster fot intill höger och gör en touch med vänster tå
31-32 Stort steg åt vänster på vänster, dra höger fot intill vänster och gör en touch med höger tå

REPEAT

TAG + RESTART, WALL 5

Dansa 14 steg av dansen och byt sedan ut 15&16 mot:
15-16 Touch med höger intill vänster, hold (posera om du vill)

FINISH

På sista väggen kommer du att vara vänd mot 9:00
1-3 Vänd 1/4 varv åt höger på höger fot, steg åt vänster på vänster och posera!

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-03-14, 09:33.
Om Cookies och den här webbplatsen