Everybody Swing

Koreograf: Niels Poulsen
Beskrivning: 48 count, 2 wall beginner linedance
Musik: It's Chitlin Time (144 bpm) av Dancelife
It's Chitlin Time av Kentucky Headhunters

KICK R FW, KICK R TO R SIDE, R COASTER STEP, REPEAT STEPS WITH L

1-2 Spark framåt med höger fot, spark åt höger med höger fot
3&4 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
5-6 Spark framåt med vänster fot, spark åt vänster med vänster fot
7&8 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

SHUFFLE R FW, STEP 1/2 R, SHUFFLE L FW, STEP 1/2 L

9&10 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
11-12 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger och för över vikten på höger
13&14 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
15-16 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster och för över vikten på vänster

R KICK BALL CHANGE, STOMP R FW, HOLD WITH CLAP, REPEAT STEPS WITH L

17&18 Spark framåt med höger, steg med höger intill vänster, steg med vänster på stället
19-20 Stamp framåt med höger, hold och klappa händerna i brösthöjd
21&22 Spark framåt med vänster, steg med vänster intill höger, steg med höger på stället
23-24 Stamp framåt med vänster, hold och klappa händerna i brösthöjd

STOMP R FW, HOLD, STOMP L FW, HOLD, SHUFFLE R FW, SHUFFLE L FW

25-26 Stamp framåt med höger, hold
27-28 Stamp framåt med vänster, hold
29&30 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger (små steg!)
31&32 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster (små steg!)

PADDLE 1/4 L X2, R JAZZ BOX, L CROSS

33-34 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg ned på vänster
35-36 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg ned på vänster
37-38 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
39-40 Steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger

R CHASSE, L BACK ROCK, L CHASSE, R BACK ROCK

41&42 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
43-44 Rocksteg bakåt på vänster, recover (för över vikten) på höger
45&46 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster
47-48 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-11-21, 08:16.
Om Cookies och den här webbplatsen