Atomik Polka

Koreograf: Bastiaan van Leeuwen
Beskrivning: 64 count, 4 wall intermediate linedance
Musik: Turbo Polka (138 bpm) av Atomik Harmonik

RIGHT SHUFFLE, 1/4 TURN RIGHT, SIDE SHUFFLE, 1/4 TURN RIGHT SHUFFLE BACK, COASTER STEP

1&2 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
3&4 Vänd 1/4 varv åt höger och steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster
5&6 Vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg bakåt på höger
7&8 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg bakåt på vänster

DIAGONAL FORWARD GALLOPS RIGHT AND LEFT WITH TOUCHES

9&10 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
&11-12 Steg med vänster intill höger, steg framåt på höger, touch med vänster tå intill höger
13&14 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
&15-16 Steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster, touch med höger tå intill vänster

HEEL TAPS, COASTER STEP, HEEL TAPS, SAILOR STEP TURNING 1/4 LEFT

17-18 Touch framåt med höger häl två gånger
19&20 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
21-22 Touch framåt med vänster häl två gånger
23&24 Korsa vänster bakom höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger

HEEL SWITCHES FORWARD, CLAP TWICE, TWICE

25&26 Touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster, touch framåt med vänster häl
&27 Steg med vänster intill höger, touch framåt med höger häl
&28 Klappa händerna två gånger
&29 Steg med höger intill vänster, touch med vänster häl framåt
&30 Steg med vänster intill höger, touch med höger häl framåt
&31 Steg med höger intill vänster, touch med vänster häl framåt
&32 Klappa händerna två gånger
& Steg med vänster intill höger

SHUFFLES TURNING 1/4 RIGHT 4X (FULL TURN)

33&34 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
35&36 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
37&38 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
39&40 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

FULL TURN RIGHT, TOUCH AND CLAP, FULL TURN LEFT, TOUCH AND CLAP

41-42 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster
43-44 Vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger på höger, touch med vänster tå intill höger och klappa händerna
45-46 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt vänster och steg bakåt på höger
47-48 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster och klappa händerna

SHUFFLE BACKWARD, COASTER STEP, FULL TURN LEFT, STEP TOUCH

49&50 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg bakåt på höger
51&52 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
53-54 Vänd 1/2 varv åt vänster och steg bakåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster och steg framåt på vänster
55-56 Steg framåt på höger, touch med vänster tå intill höger

HIP BUMPS, TOUCH, SHUFFLE BACKWARD, COASTER STEP

57-58 Steg åt vänster på vänster och skjut höfterna åt vänster, skjut höfterna åt höger
59-60 Skjut höfterna åt vänster, touch med höger tå intill vänster
61&62 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg bakåt på höger
63&64 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-01-17, 17:53.
Om Cookies och den här webbplatsen