Alright

Koreograf: Gabi S
Beskrivning: 48 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: The Blues Is Alright av Little Milton

RIGHT OUT, LEFT OUT, RIGHT IN, LEFT TOUCH V-STEP. LEFT OUT, RIGHT OUT, LEFT IN, RIGHT TOUCH V STEP

1-2 Steg diagonalt framåt/höger på höger, steg diagonalt framåt/vänster på vänster
3-4 Steg diagonalt bakåt/vänster på höger, touch med vänster tå intill höger fot
5-6 Steg diagonalt framåt/vänster på vänster, steg diagonalt framåt/höger på höger
7-8 Steg diagonalt bakåt/vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster fot

RIGHT STEP LOCK, STEP LOCK STEP. LEFT STEP LOCK, STEP LOCK STEP

9-10 Steg framåt på höger, locksteg med vänster bakom höger
11&12 Steg framåt på höger, locksteg med vänster bakom höger, steg framåt på höger
13-14 Steg framåt på vänster, locksteg med höger bakom vänster
15&16 Steg framåt på vänster, locksteg med höger bakom vänster, steg framåt på vänster

RIGHT ROCK TO THE SIDE, RECOVER. CROSS SHUFFLE. LEFT ROCK TO THE SIDE, RECOVER. CROSS SHUFFLE

17-18 Rocksteg åt höger på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster
19&20 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster
21-22 Rocksteg åt vänster på vänster, recover på höger
23&24 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger

RIGHT CHASSE, 1/4 TURN LEFT CHASSE, 1/4 TURN RIGHT CHASSE, 1/4 TURN LEFT CHASSE

25&26 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
27&28 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster
29&30 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
31&32 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster

RIGHT CROSS TOUCH ,HOLD, BALL CROSS TOUCH WITH LEFT, HOLD. TOUCH RIGHT, TOUCH LEFT, TOUCH RIGHT, HOLD

33-34& Touch med höger tå korsad framför vänster fot, hold, steg med höger intill vänster
35-36& Touch med vänster tå korsad framför höger fot, hold, steg med vänster intill höger
37&38& Touch med höger tå korsad framför vänster fot, steg med höger intill vänster, touch med vänster tå korsad framför höger fot, steg med vänster intill höger
39-40 Touch med höger tå korsad framför vänster fot, hold

RIGHT CHASSE, ROCK BACK RECOVER, LEFT CHASSE, ROCK RECOVER

41&42 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
43-44 Rocksteg bakåt på vänster, recover på höger
45&46 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster
47-48 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-11-14, 10:44.
Om Cookies och den här webbplatsen