2 Hell and Back

Koreograf: Rob Fowler & Kate Sala
Beskrivning: 32 count, 2 wall beginner linedance
Musik: If You're Going Through Hell av Rodney Atkins

RIGHT SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE, SIDE 1/4 TURN RIGHT, CROSS SHUFFLE

1-2 Rocksteg åt höger på höger, recover på vänster
3&4 Korsa höger framför vänster, steg med vänster åt vänster, korsa höger framför vänster
5-6 Steg med vänster åt vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger med höger
7&8 Korsa vänster framför höger, steg med höger åt höger, korsa vänster framför höger

RIGHT SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE, SIDE 1/4 TURN RIGHT, CROSS SHUFFLE

9-10 Rocksteg åt höger på höger, recover på vänster
11&12 Korsa höger framför vänster, steg med vänster åt vänster, korsa höger framför vänster
13-14 Steg med vänster åt vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger med höger
15&16 Korsa vänster framför höger, steg med höger åt höger, korsa vänster framför höger

TOUCH RIGHT SIDE, TOUCH LEFT HEEL FORWARD, RIGHT KICK AND COASTER, STEP FORWARD, TOUCH STEP BACK

17&18 Touch med höger tå åt höger, steg med höger intill vänster, touch med vänster häl framåt
&19 Steg med vänster intill höger, spark framåt med höger
20&21 Steg bakåt med höger, steg med vänster intill höger, steg framåt med höger
22-24 Steg framåt på vänster, touch med höger intill vänster, steg bakåt med höger

LEFT SHUFFLE BACK, RIGHT COASTER STEP, WALK CLAP WALK CLAP, LEFT SIDE ROCK CROSS

25&26 Steg bakåt med vänster, steg med höger intill vänster, steg bakåt med vänster
27&28 Steg bakåt med höger, steg med vänster intill höger, steg framåt med höger
29&30& Steg framåt med vänster, klappa händerna, steg framåt med höger, klappa händerna
31&32 Rocksteg åt vänster med vänster, recover på höger, korsa vänster framför höger

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-04-18, 19:05.
Om Cookies och den här webbplatsen