Windmill Waltz

Koreograf: Peter Douglas
Beskrivning: 27 count, 2 wall beginner waltz linedance
Musik: Mexican Wind av Jann Browne
Mexcian Wind av Emmylou Harris

WALTZ BOX SIDE CROSS

1-3 Steg framåt på vänster, steg med höger åt höger, steg med vänster intill höger
4-6 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, korsa höger framför vänster

STEP DRAG TWICE

7-9 Stort steg åt vänster på vänster, dra höger mot vänster och avsluta med en touch med höger intill vänster
10-12 Stort steg åt höger på höger, dra vänster mot höger och avsluta med en touch med vänster intill höger

CROSS 1/4 LEFT 1/4 LEFT CHASSE

13-15 Korsa vänster framför höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg bakåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster
16-17&18 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster

CROSS ROCK RECOVER, LEFT TWINKLE

19-21 Rocksteg med höger korsad framför vänster, recover (för tillbaka vikten) på vänster, steg åt höger på höger
22-24 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger

RIGHT TWINKLE

25-27 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster

REPEAT

ENDING

När musiken börjar tona ut, byt ut den sista högertwinkeln mot att korsa höger framför vänster och långsamt vrida upp för att avsluta framåt.

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-01-31, 18:30.
Om Cookies och den här webbplatsen