Turn Me Loose

Koreograf: Simon Ward
Beskrivning: 64 count, 2 wall intermediate linedance
Musik: Turn Me Loose av The Young Divas

1&2 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster
&3&4 Vänd 1/2 varv åt vänster på höger fot, korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger
&5&6 Vänd 1/2 varv åt höger på vänster fot, korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster
7-8 Rocksteg åt vänster på vänster, recover (för tillbaka vikten) på höger

9&10 Korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger
11&12 Hold, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger
13-14 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster
15&16 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger

17&18& Touch framåt med vänster tå, steg med vänster intill höger, touch framåt med höger tå, steg med höger intill vänster
19&20 Touch framåt med vänster tå, steg med vänster intill höger, touch åt höger med höger tå
21-22 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster och börja föra höger bakom vänster
23&24 Korsa höger bakom vänster och vänd 1/4 varv åt höger, steg med vänster intill höger, litet steg framåt på höger för att avsluta 1/4 varv åt höger

25-26 Vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger och steg framåt på höger
27&28 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
29-30 Spark framåt med höger, steg bakåt på höger och för höger axel framåt och vänster axel bakåt
31-32 Rulla höger axel bakåt och för vikten bakåt, för över vikten framåt på vänster och flick (spark) bakåt med höger

33-34 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster och för över vikten på vänster
&35-36 Litet steg framåt på höger, touch med vänster tå åt vänster, korsa vänster framför höger
37-38 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg bakåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster
39&40 Vänd 1/8 åt vänster och steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på vänster

41-42 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger och för över vikten på höger
43-44 Rocksteg framåt på vänster med en lätt body roll upp, recover på höger och lyft vänster fot
45&46 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
47-48 Steg framåt på höger, vänd 3/8 varv åt vänster och för över vikten på vänster

49&50& Spark med höger framför vänster, steg med höger intill vänster, touch med vänster tå åt vänster, steg med vänster intill höger
51&52 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster, touch med höger häl diagonalt framåt/höger
&53-54 Steg med höger intill vänster, korsa vänster framför höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg bakåt på höger
55&56 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster

57-58 Rocksteg med höger korsad framför vänster, recover på vänster
59-60 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster
61-62 Vänd 1/2 varv åt höger och steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster
63-64 Vänd 1/4 varv åt höger och rocksteg åt höger på höger, recover på vänster
Not: Count 59-63 utgör 2 full turns åt höger, sparka lätt bakåt med benen medan du snurrar

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-03-21, 09:08.
Om Cookies och den här webbplatsen