Train Wreck

Koreograf: Kathy Hunyadi
Beskrivning: 48 count, 2 wall contra intermediate linedance
Musik: Party Train av The Gap Band
Låten har ett l-å-n-g-t intro (68 sekunder). När tåget har kommit in på stationen kommer takten igång.
Startposition: Dansarna står i linjer mittemot varandra och tittar på ett mellanrum i den motsatta linjen

SLIDE FORWARD RIGHT, TOUCH LEFT & CLAP, WALK BACK LEFT, RIGHT, LEFT, TOUCH RIGHT

1-4 Långt steg framåt på höger, dra vänster fram till höger över två taktslag, touch med vänster intill höger och klappa (4)
5-8 Gå bakåt (till startpositionen) på vänster, höger, vänster, touch med höger intill vänster
Not: Koreografen: Här kan du också klappa händer med de mittemot dig.
Not: Översättaren: Då det i originalbeskrivningen (som senare reviderats) stod "step forward at an angle" på (1), har jag lärt ut dansen så att första steget tas diagonalt, och man därför står ansikte mot ansikte med dansaren snett mittemot åt höger. Koreografen har godkänt detta - och det blir extra roligt.

SLIDE FORWARD RIGHT, TOUCH LEFT & CLAP, WALK BACK LEFT, RIGHT, LEFT, TOUCH RIGHT

9-12 Långt steg framåt på höger, dra vänster fram till höger över två taktslag, touch med vänster intill höger och klappa (12)
13-16 Gå bakåt (till startpositionen) på vänster, höger, vänster, touch med höger intill vänster

RIGHT SHUFFLE FORWARD, LEFT SHUFFLE FORWARD, ROCK, STEP, COASTER

17&18 Shuffle framåt på höger: Höger fram, vänster intill, höger fram
19&20 Shuffle framåt på vänster: Vänster fram, höger intill, vänster fram
21-22 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster
23&24 Coaster step på höger: Steg bakåt på höger, vänster intill, höger fram

RIGHT 1/4 TURN, RIGHT 1/4 TURN, STEP FORWARD OUT-OUT, STEP BACK LEFT, TOUCH RIGHT

25-26 Steg framåt på vänster, vänd 1/4 varv åt höger och för över vikten på höger
27-28 Steg framåt på vänster, vänd 1/4 varv åt höger och för över vikten på höger
29-30 Steg framåt/utåt på vänster, steg framåt/utåt på höger (fötterna är parallellt, axelbredd)
31-32 Steg bakåt på vänster, touch med höger intill vänster

VINE RIGHT, TURN & TOUCH, VINE LEFT, TURN & TOUCH

33-34 Steg åt höger på höger, korsa vänster bakom
35-36 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, touch med vänster intill höger
37-38 Steg åt vänster på vänster, korsa höger bakom
39-40 Vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på vänster, touch med höger intill vänster

VINE RIGHT, TURN & TOUCH, VINE LEFT, TURN & TOUCH

41-42 Steg åt höger på höger, korsa vänster bakom
43-44 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, touch med vänster intill höger
45-46 Steg åt vänster på vänster, korsa höger bakom
47-48 Vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på vänster, touch med höger intill vänster

REPEAT

Koreografens not: De sista 16 stegen kan bli lite galna. Du kommer att passera igenom den motsatta linjen två gånger under vinerna. Du bör titta på en ny vägg men samma ansikten som när du började. Lycka till!

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen