Sun Of Jamaica

Koreograf: Tina Chen Sue-Huei
Beskrivning: 64 count, 2 wall beginner/intermediate linedance
Musik: Sun Of Jamaica av Gombay Dance Band

RIGHT VINE, RIGHT LINDY

1-4 Steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger
5&6 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
7-8 Rocksteg bakåt på vänster, recover (för tillbaka vikten) på höger

LEFT VINE, LEFT LINDY

9-12 Steg åt vänster på vänster, korsa höger bakom vänster, steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster
13&14 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster
15-16 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster

FORWARD CHASSÉ TWICE, ROCKING CHAIR

17&18 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
19&20 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
21-24 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster, rocksteg bakåt på höger, recover på vänster

FORWARD, 1/2 LEFT, FORWARD CHASSÉ, 3/4 TURN RIGHT, CROSS CHASSÉ

25-26 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster
27&28 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
29-30 Vänd 1/4 varv åt höger och steg åt vänster på vänster, vänd 1/2 varv åt höger och steg åt höger på höger
31&32 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger

KICK-KICK-COASTER STEP TWICE

33-34 Spark med höger i kors framför vänster, spark med höger diagonalt framåt/höger
35&36 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
37-38 Spark med vänster i kors framför höger, spark med vänster diagonalt framåt/vänster
39&40 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

CHARLESTON TWICE

41-42 Steg framåt på höger, spark framåt med vänster
43-44 Steg bakåt på vänster, touch bakåt med höger tå
45-46 Steg framåt på höger, spark framåt med vänster
47-48 Steg bakåt på vänster, touch bakåt med höger tå

RIGHT VINE, TOUCH, LEFT VINE, TOUCH

49-52 Steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger, touch med vänster tå intill höger fot
53-56 Steg åt vänster på vänster, korsa höger bakom vänster, steg åt vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster fot

PADDLE TURN 1/4 LEFT X3, STOMP, STOMP

57-58 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster (vikten på vänster)
59-60 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster (vikten på vänster)
61-62 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster (vikten på vänster)
63-64 Stampa åt höger med höger, stamp med vänster intill höger

REPEAT

TAG

Efter vägg 3 och vägg 7:

1-4 Steg åt höger på höger, touch med vänster tå intill höger fot, steg åt vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster fot
5-8 Steg åt höger på höger, touch med vänster tå intill höger fot, steg åt vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster fot

RESTART

vägg 5, börja om dansen från början efter 32 taktslag. Dansen kommer sedan att dansas mot 3:00 och 9:00.

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2012-01-22, 11:27.
Om Cookies och den här webbplatsen