Summerwind Stomp

Koreograf: Dixie Lippe
Beskrivning: 24 count, 2 wall beginner linedance
Musik: Move (120 bpm) av Andreas Lundstedt

HOOK COMBINATION RIGHT AND LEFT

1-2 Touch framåt med höger häl, hook (lyft höger fot med hälen pekande åt vänster) med höger framför vänster smalben
3-4 Touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster
5-6 Touch framåt med vänster häl, hook med vänster framför höger
7-8 Touch framåt med vänster häl, steg med vänster intill höger

STOMPS, CLAPS AND RIGHT GRAPEVINE

9-10 Stamp framåt på höger, stamp framåt på vänster
11-12 Klappa händerna 2 gånger
13-14 Steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger
15-16 Steg åt höger på höger, touch med vänster tå intill höger fot

LEFT GRAPEVINE, HALF CIRCLE WALK

17-18 Steg åt vänster på vänster, korsa höger bakom vänster
19-20 Steg åt vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster fot
21-24 Vänd 1/2 varv åt höger genom att gå i en halvcirkel med steg på höger, vänster, höger, vänster

REPEAT

CONTRA VERSION

Gör 2 linjer med dansarna tittande på varandra och gå rakt framåt genom den motstående linjen på de sista 4 taktslagen.

På vägg 2 börjar ni med ryggarna mot den andra linjen - gör då halvcirkeln på taktslag 21-24 så att ni tittar på varandras leende ansikten igen.

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2008-09-07, 12:23.
Om Cookies och den här webbplatsen