Strait Talkin'

Koreograf: Lavinia & Mick Shann
Beskrivning: 32 count, 2 wall beginner/intermediate linedance
Musik: Don't Make Me Come Over There and Love You av George Strait

CHASSE RIGHT, BACK ROCK, CHASSE LEFT, BACK ROCK

1&2 Chasse åt höger: steg med höger åt höger, vänster intill, höger åt höger
3-4 Rock bakåt på vänster, recover på höger
5&6 Chasse åt vänster: steg med vänster åt vänster, höger intill, vänster åt vänster
7-8 Rock bakåt på höger, recover på vänster

DIAGONAL STEPS FORWARD WITH TOUCHES, DIAGONAL STEPS BACK WITH TOUCHES

9-10 Steg diagonalt framåt höger på höger, touch intill med vänster och klappa händerna
11-12 Steg diagonalt framåt vänster på vänster, touch intill med höger och klappa händerna
13-14 Steg diagonalt bakåt höger på höger, touch intill med vänster och klappa händerna
15-16 Steg diagonalt bakåt vänster på vänster, touch intill med höger och klappa händerna

KICK FORWARD, KICK SIDE, SAILOR STEP, LEADING RIGHT THEN LEFT

17-18 Sparka framåt med höger fot, sparka åt höger med höger fot
19&20 Sailor step på höger: korsa höger bakom vänster, steg med vänster åt vänster, steg med höger åt höger
21-22 Sparka framåt med vänster fot, sparka åt vänster med vänster fot
23&24 Sailor step på vänster: korsa vänster bakom höger, steg med höger åt höger, steg med vänster åt vänster

STEP, HOLD, 1/2 PIVOT LEFT, HOLD, JAZZ BOX

25-26 Steg framåt på höger, hold
27-28 Vänd 1/2 varv åt vänster med båda fötterna i golvet och låt vikten landa på vänster fot, hold
29-30 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
31-32 Steg med höger åt höger, steg med vänster intill höger

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen