She Bangs!

Koreograf: Sue Johnstone
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: She Bangs av Ricky Martin
Love Me, Love Me av The Dean Brothers

BACK TOE STRUT, BACK TOE STRUT, 4 STEPS BACK

1-2 Steg bakåt på höger tå, släpp ner hälen
3-4 Steg bakåt på vänster tå, släpp ner hälen
5-8 Steg bakåt på höger, vänster, höger, vänster (med lätt böjda knän)

Sväng armarna och knäpp med fingrarna åt vänster på stegen med höger och åt höger med stegen på vänster. På refrängen "She Bangs", vifta med armarna högt uppe i luften.

SIDE STRUT, CROSS STRUT, SIDE STRUT, 1/4 TURNING COASTER

9-10 Steg med höger åt höger, släpp ner hälen (sväng armarna åt höger och knäpp med fingrarna)
11-12 Korsa vänster tå framför höger, släpp ner vänster häl (sväng armarna åt vänster och knäpp med fingrarna)
13-14 Steg med höger åt höger, släpp ner hälen (sväng armarna åt höger och knäpp med fingrarna)
15&16 Vänd 1/4 varv åt vänster och gör ett coaster step bakåt på vänster: vänster bak, höger intill, vänster fram

ROCK FORWARD, ROCK BACK, COASTER STEP x2

17-18 Rock diagonalt framåt åt höger på höger fot (skjut höfterna åt höger), recover på vänster (skjut höfterna åt vänster)
19&20 Coaster step på höger: höger bak, vänster intill, höger fram
21-22 Rock diagonalt framåt åt vänster på vänster fot (skjut höfterna åt vänster), recover på höger (skjut höfterna åt höger)
23&24 Coaster step bakåt på vänster: vänster bak, höger intill, vänster fram

WALK, WALK, SHUFFLE, WALK, WALK, SHUFFLE

25-26 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster
27&28 Höger shuffle på stället: höger intill, vänster intill, höger intill
29-30 Steg framåt på vänster, steg framåt på höger
31&32 Vänster shuffle på stället: vänster intill, höger intill, vänster intill

Använd mycket höftrörelser på 25-32

REPEAT

TAG

På slutet av vägg 5 och 10 (om man börjar dansa då han börjar sjunga) är det en 8-counts tag

1-2 Rock åt höger, recover på vänster
3&4 Trippelsteg på stället med höger: höger intill, vänster intill, höger intill
5-6 Rock åt vänster, recover på höger
7&8 Trippelsteg på stället med vänster: vänster intill, höger intill, vänster intill

På slutet av vägg 12 är det en 4-counts hold

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen