Sexy Back (A.K.A Marmite)

Koreograf: Shaz Walton & Ben Martin
Beskrivning: 64 count, 2 wall intermediate/advanced linedance
Musik: Sexy Back av Justin Timberlake
Övers. not: Notera att denna översättning är något förenklad. För styling etc., se det engelska originalet.

KNEE ROLLS TWICE, HOLD & STEP, DIG, STEP BACK (MOONWALK), ¼ LEFT, POP SHOULDERS TWICE

1-2 Gör en cirkel med höger knä åt höger/medsols, gör en cirkel med vänster knä åt vänster/motsols
3&4 Hold, steg med höger intill vänster, steg med vänster åt vänster
5-6 Pressa ned höger fots tår i golvet framför vänster fot, slide/steg med vänster fot bakåt
7&8 Vänd 1/4 varv åt vänster, lyft höger axel (pop), lyft vänster axel (pop)

& KICK, CROSS STEP, SLOW UNWIND ¾ RIGHT, OUT, OUT, BOUNCE X3

&9-10 Steg med höger intill vänster, låg spark med vänster framför höger, korsa vänster framför höger
11-12 Unwind 3/4 varv åt höger på 2 counts (vikten landar på vänster)
&13 Steg med höger åt höger, steg med vänster åt vänster
14-16 Lyft hälarna och sätt ned dem i golvet tre gånger (lyft på &, sätt ned på taktslagen)

STEP, KICK, HITCH TURN, KICK, FUNKY CHUGS x4

17-18 Steg framåt på höger, spark framåt med vänster
19-20 Hitch med vänster samtidigt som du vänder 1/2 varv åt vänster, sparka framåt med vänster
21 Steg framåt på vänster (vänster höft bak, höger knä bakom vänster)
22 Steg bakåt på höger (höger höft bak, böj vänster knä)
23 Steg framåt på vänster (vänster höft bak, höger knä bakom vänster)
24 Steg bakåt på höger (höger höft bak, böj vänster knä)
Not: Steg 21-24 kan ses som rock fram, recover, rock fram, recover med lite extra styling.

STEP, SCUFF, ¼ HITCH, STEP, SIT, ¼ STEP, FULL SPIN LEFT, SQUAT

25-26 Steg framåt på vänster, scuff framåt med höger
27&28 Hitch med höger och vänd 1/4 varv åt vänster, steg med höger åt höger, lägg vikten på höger höft och förbered för snurr åt vänster
29 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster
30-32 Snurra ett helt varv åt vänster på vänster fots trampdyna (30-31), sätt ned höger fot en bit från vänster och böj båda knäna (squat)

SHOULDER PUSH, LONG SHOULDER PUSH, LEFT SHOULDER POP, ROCK, RECOVER, TOUCH BACK

33 För höger axel åt höger (fötterna fortfarande isär)
34-36 För långsamt vänster axel åt vänster och ställ dig upp (låt höger fot närma sig vänster och ta vikten på höger när du är uppe)
&37 Skjut vänster axel bakåt och höger axel framåt, släpp tillbaka axlarna
38-40 Rock framåt på vänster, recover på höger, touch bakåt med vänster

½ TURN LEFT, BRUSH, RAISE (THRILLER STYLE!) STEP, ROCK, BIG STEP DRAG HEEL, SAILOR STEP

41 Vänd 1/2 varv vänster och ta vikten på vänster
42-44 Brush framåt med höger, gör en långsam hitch med höger, steg framåt på höger
45-46 Rock diagonalt framåt/vänster på vänster, ta stort steg bakåt på höger och släpa vänster häl mot höger fot
47&48 Vänster sailor step: Korsa vänster bakom höger, steg med höger åt höger, steg med vänster åt vänster

ROCK, RECOVER, ¼ TURN, EXTENDED WEAVE, TOUCH

49-50 Rock framåt på höger, recover på vänster
51-52 Vänd 1/4 varv åt höger och steg med höger åt höger, korsa vänster framför höger
53-54 Steg med höger åt höger, korsa vänster bakom höger
55-56 Steg med höger åt höger, touch med vänster intill höger

BIG STEP, HEEL DRAG, HITCH, ROUND HITCH ¼ TURN, STEP, HOLD, LEAN SWIVET

57-58 Ta ett stort steg åt vänster på vänster, dra höger häl mot vänster fot
59-60 Hitch med höger, vänd 1/4 varv höger på vänster trampdyna (fortfarande med höger i hitch)
61-62 Steg med höger åt höger, hold
63-64 Vrid vänster häl utåt, vrid hälen tillbaka och ta vikten på bägge fötterna för att börja om

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen