Rumba Rose

Koreograf: Jenifer Wolf
Beskrivning: 32 count, 2 wall beginner linedance
Musik: Sway (125 bpm) av Michael Bublé
Valfri rumba

BOX - BACK

1-2 Steg med höger åt höger, steg med vänster intill höger
3-4 Steg bakåt med höger, touch med vänster intill höger
5-6 Steg med vänster åt vänster, steg med höger intill vänster
7-8 Steg framåt med vänster, touch med höger intill vänster

BOX - FORWARD

9-10 >Steg med höger åt höger, steg med vänster intill höger
11-12 Steg framåt med höger, touch med vänster intill höger
13-14 Steg med vänster åt vänster, steg med höger intill vänster
15-16 Steg bakåt med vänster, touch med höger intill vänster

STEP, HOLD, ROCK, REPLACE

17-18 Steg bakåt på höger, hold (stå still ett taktslag)
19-20 Rocksteg bakåt på vänster (för över vikten men lyft inte den andra foten), recover (rocka tillbaks, för tillbaka vikten) på höger
21-22 Steg framåt på vänster, hold
23-24 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster

STEP, HOLD, ROCK, REPLACE, STEP, HOLD, TURN 1/2, TOGETHER, HOLD

25-26 Steg bakåt på höger, hold
27-28 Rocksteg bakåt på vänster, recover på höger
29-30 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger och för över vikten på höger
31-32 Steg med vänster intill höger, hold

REPEAT

TAG

Efter den 8:de väggen, medan du tittar på den främre (12:00) väggen, hold i 4 taktslag innan du börjar dansen från början.

ENDING

Efter box-steget, höger åt höger, vänster intill, höger bakåt, hold, vänster åt vänster, höger intill, touch med vänster häl framåt

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen