Rock 'n' Roll Bride

Koreograf: Robbie McGowan Hickie
Beskrivning: 64 count, 4 wall intermediate linedance
Musik: I Knew the Bride (179 bpm) av The Deans
All Over But The Shoutin' (172 bpm) av Shenandoah
Rockin' Robin (174 bpm) av Bryan White

GRAPEVINE 1/4 TURN, HOLD, 1/4 TURN RIGHT, BEHIND, 1/4 TURN LEFT. HOLD

1-2 Steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger
3-4 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, hold
5-6 Steg framåt på vänster och vänd 1/4 varv åt höger, korsa höger bakom vänster
7-8 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, hold

STEP 1/2 PIVOT, STEP, HOLD, TRIPLE FULL TURN RIGHT TRAVELLING FORWARD, HOLD

9-10 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster (vikten på vänster)
11-12 Steg framåt på höger, hold
13-16 Trippelsteg framåt samtidigt som du vänder ett helt varv åt höger med steg på vänster, höger, vänster, hold
Option: Steg 13-15 kan ersättas av ett lock step framåt

RIGHT DIAGONAL FORWARD, HEEL TWIST, LEFT DIAGONAL FORWARD, HEEL TWISTS

17-18 Långt steg diagonalt framåt/höger med höger, dra vänster fot intill höger
19-20 Vrid bägge hälarna åt höger, vrid bägge hälarna tillbaka till mitten
21-22 Långt steg diagonalt framåt/vänster med vänster, dra höger fot intill vänster
23-24 Vrid bägge hälarna åt vänster, vrid bägge hälarna tillbaka till mitten

RIGHT BACK LOCK, HOLD, 3/4 TRIPLE TURN LEFT, HOLD

25-26 Steg bakåt på höger, locksteg med vänster korsad framför höger
27-28 Steg bakåt på höger, hold
29-32 Trippelsteg på stället med 3/4 varvs vändning åt vänster med steg på vänster, höger, vänster, hold

'DWIGHT' TO RIGHT, KICK, CROSS, BACK, SIDE, CROSS

33 Vrid vänster häl åt höger samtidigt som du gör en touch med höger tå mot vänster hålfot
34 Vrid vänster tå åt höger samtidigt som du gör en touch med höger häl diagonalt framåt/höger
35 Vrid vänster häl åt höger samtidigt som du gör en touch med höger tå mot vänster hålfot
36 Spark diagonalt framåt/höger med höger
37-38 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
39-40 Steg åt höger på höger, korsaa vänster framför höger

RIGHT GRAPEVINE 1/4 TURN, HOLD, STEP 1/2 PIVOT, 1/2 TURN, HOLD

41-42 Steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger
43-44 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, hold
45-46 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger (vikten på höger)
47-48 Steg framåt på vänster och vänd 1/2 varv åt höger, hold

DIAGONAL STEPS BACK, SLIDE, CROSS, LEADING RIGHT THEN LEFT

49-50 Steg diagonalt bakåt/höger på höger, dra vänster fot intill höger och ta vikten på vänster
51-52 Korsa höger framför vänster, hold och klappa händerna
53-54 Steg diagonalt bakåt/vänster på vänster, dra höger fot intill vänster och ta vikten på höger
55-56 Korsa vänster framför höger, hold och klappa händerna

RIGHT SIDE STRUT, CROSS STRUT, MONTEREY 1/2 TURN RIGHT

57-58 Steg med höger tå åt höger, släpp ned höger häl i golvet och ta vikten på höger
59-60 Korsa vänster tå framför höger, släpp ned vänster häl i golvet och ta vikten på vänster
61-62 Touch med höger tå åt höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg med höger intill vänster
63-64 Touch med vänster tå åt vänster, steg med vänster intill hög

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-12-02, 12:31.
Om Cookies och den här webbplatsen