Rockin' Robin

Koreograf: Emily Drinkall
Beskrivning: 64 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: Rockin Robin av Jackson 5
Restart: På vägg 3: dansa de första 48 stegen och börja sedan om från början

KICK, BEHIND, SIDE, INFRONT X2

1-2 Spark åt höger med höger, korsa höger bakom vänster
3-4 Steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster
5-6 Spark åt vänster på vänster, korsa vänster bakom höger
7-8 Steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger

POINT, CROSS, POINT CROSS, 1⁄2T STEP

9-10 Point med höger åt höger, korsa höger framför vänster
11-12 Point med vänster åt vänster, korsa vänster framför höger
13-14 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster (vikten på vänster)
15-16 Steg framåt på höger, hold

STEP TOUCH X 4

17-18 Steg diagonalt framåt/vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster
19-20 Steg diagonalt framåt/höger på höger, touch med vänster tå intill höger
21-22 Steg diagonalt bakåt/vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster
23-24 Steg diagonalt bakåt/höger på höger, touch med vänster tå intill höger

JUMP FORWARD, JUMP BACK, TWIST X3, HOLD

&25-26 Steg framåt på vänster (axelbrett isär) med vänster, steg framåt på höger (axelbrett isär), hold
&27-28 Steg bakåt på vänster, steg bakåt på höger (något isär), hold
29-32 Vrid hälarna åt vänster, höger, vänster, hold

CHASSE, ROCK, STEP TOUCH X2

33&34 Steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, steg åt höger på höger
35-36 Rocksteg bakåt på vänster, recover (för tillbaka vikten) på höger
37-38 Steg åt vänster på vänster, touch med höger tå intill vänster
39-40 Steg åt höger på höger, touch med vänster tå intill höger

CHASSE, ROCK, 2X TOE STRUTS

41&42 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg åt vänster på vänster
43-44 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster
45-46 Touch framåt med höger tå, släpp ned höger häl i golvet
47-48 Touch framåt med vänster tå, släpp ned vänster häl i golvet
Restart: Starta om härifrån på tredje väggen, du kommer att titta framåt

1⁄2 TURN, 1⁄4 TURN WITH HOLDS

49-52 Steg framåt på höger, hold, vänd 1/2 varv åt vänster, hold
53-56 Steg framåt på höger, hold, vänd 1/4 varv åt vänster, hold
Note: Klappa händerna på hold:arna om du vill

JAZZ BOX 1⁄4 TURNS X 2

57-60 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, steg med vänster intill höger
61-64 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, steg med vänster intill höger

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-01-17, 17:53.
Om Cookies och den här webbplatsen