Rita's Waltz

Koreograf: Jo Thompson
Beskrivning: 24 count, 4 wall Beginner linedance
Musik: Tuscon Too Soon av Tracy Byrd
Fields of Forever av Rick Tippe
A Christmas Card av Scooter Lee

BASIC WALTZ FORWARD AND BACK x2

1-3 Waltz basic framåt på vänster: Steg framåt på vänster, steg intill med höger, steg med vänster på stället
4-6 Waltz basic bakåt på höger: Steg bakåt på höger, steg intill med vänster, steg med höger på stället
7-9 Waltz basic framåt på vänster: Steg framåt på vänster, steg intill med höger, steg med vänster på stället
10-12 Waltz basic bakåt på höger: Steg bakåt på höger, steg intill med vänster, steg med höger på stället

LEFT TWINKLE, RIGHT TWINKLE

13-15 Twinkle på vänster: korsa vänster framför höger och vänd dig diagonalt åt höger, ta ett steg med höger åt höger och börja vänd åt vänster, ta ett steg på stället med vänster så att du är vänd diagonalt åt vänster.
16-18 Twinkle på höger: korsa höger framför vänster och vänd dig diagonalt åt vänster, ta ett steg med vänster åt vänster och börja vänd åt höger, ta ett steg på stället med höger så att du är vänd diagonalt åt höger.

LEFT TWINKLE, RIGHT 3/4 TURN

19-21 Twinkle på vänster: korsa vänster framför höger och vänd dig diagonalt åt höger, ta ett steg med höger åt höger och börja vänd åt vänster, ta ett steg på stället med vänster så att du är vänd diagonalt åt vänster.
22 Korsa höger framför vänster med kroppen vänd diagonalt åt vänster
23 Vänd 1/4 åt höger och ta ett steg bakåt på vänster fot
24 Vänd 1/2 varv åt höger och ta ett steg framåt på höger fot

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen