Rebecca

Koreograf: Rafel Corbi
Beskrivning: 64 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: Rockin' Robin (160 bpm) av Bryan White

MAMBO STEPS FORWARD AND BACK

1-2 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster
3-4 Steg med höger intill vänster, hold
5-6 Rocksteg bakåt på vänster, recover på höger
7-8 Steg med vänster intill höger, hold

MAMBO STEPS RIGHT AND LEFT

9-10 Rocksteg med höger åt höger, recover på vänster
11-12 Steg med höger intill vänster, hold
13-14 Rocksteg med vänster åt vänster, recover på höger
15-16 Steg med vänster intill höger, hold

STEP, LOCK, STEP, HOLD, SLOW COASTER STEP, HOLD

17-18 Steg med höger åt höger, steg med vänster intill höger
19-20 Steg med höger åt höger, hold
21-22 Steg bakåt med vänster, steg med höger intill vänster
23-24 Steg framåt på vänster, hold (12:00)

MAMBO STEP WITH 1/2 TURN LEFT, MAMBO STEP WITH 1/4 TURN RIGHT

25-26 Steg framåt med höger, vänd 1/2 varv åt vänster och för över vikten på vänster (mot 6:00)
27-28 Steg med höger intill vänster, hold
29-30 Steg framåt med vänster, vänd 1/4 varv åt höger och för över vikten på höger (mot 9:00)
31-32 Steg med vänster intill höger, hold

STEP-LOCK-STEP FORWARD, HOLD, STEP-LOCK-STEP FORWARD, HOLD

33-34 Steg framåt på höger, steg med vänster korsad bakom och bredvid höger (lock step)
35-36 Steg framåt på höger, hold
37-38 Steg framåt på vänster, steg med höger korsad bakom och bredvid vänster (lock step)
39-40 Steg framåt på vänster, hold

STEP-LOCK-STEP BACK, SLOW COASTER STEP

41-42 Steg bakåt på höger, steg bakåt med vänster korsad framför höger
43-44 Steg bakåt på höger, hold
45-46 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster
47-48 Steg framåt på vänster, hold (mot 9:00)

TOE STRUTS FORWARD, CROSS, SIDE WITH 1/4 TURN RIGHT, SIDE.

49-50 Steg framåt på höger tå, släpp ned hälen i golvet
51-52 Steg framåt på vänster tå, släpp ned hälen i golvet
53-54 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster och vänd 1/4 varv åt höger
55-56 Steg med höger åt höger, hold (mot 12:00)

CROSS, STEP RIGHT, STEP LEFT, HOLD, CROSS, SIDE 1/4 TURN, STEP RIGHT, STEP LEFT FORWARD

57-58 Korsa vänster framför höger, steg med höger åt höger
59-60 Steg med vänster åt vänster, hold
61-62 Korsa höger framför vänster, steg med vänster åt vänster och vänd 1/4 varv åt höger
63-64 Steg med höger åt höger, steg framåt på vänster (mot 3:00)

REPEAT

RE-START

Efter den instrumentala bryggan, när du har gjort de första 16 stegen, börja dansen från början igen. Detta händer på femte väggen, när du dansar mot startväggen igen.

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen