Rama Lama Ding Dong

Koreograf: Susanne Schalewa & Gert Wollschlager
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: Rama Lama Ding Dong av Rocky Sharp & The Replays

CROSS, SIDE, SAILOR STEP, KICK BALL STEP

1-2 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger
3&4 Korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger, steg åt vänster på vänster
5&6 Spark med höger diagonalt vänster/framåt, steg med höger intill vänster, steg med vänster åt vänster
7&8 Spark med höger diagonalt vänster/framåt, steg med höger intill vänster, steg med vänster åt vänster

CROSS, SIDE, SAILOR STEP, KICK BALL STEP

9-10 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster
11&12 Korsa höger bakom vänster, steg åt vänster på vänster, steg åt höger på höger
13&14 Spark med vänster diagonalt höger/framåt, steg med vänster intill höger, steg med höger åt höger
15&16 Spark med vänster diagonalt höger/framåt, steg med vänster intill höger, steg med höger åt höger

CROSS SHUFFLE, 1/4 TURN RIGHT & SHUFFLE FORWARD, 1/4 RIGHT & CHASSÉ LEFT, 1/4 SAILOR TURN RIGHT

17&18 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger
19&20 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
21&22 Vänd 1/4 varv åt höger och steg med vänster åt vänster, steg med höger intill vänster, steg med vänster åt vänster
23&24 Korsa höger bakom vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på vänster, steg framåt på höger

BALL, BALL, HEEL, HEEL, STEP DOWN & BEND KNEES, TOE SPLIT, STEP DOWN & BEND KNEES, HITCH

25 Steg med vänster trampdyna intill höger fot och vrid in vänster knä
26 Steg med höger trampdyna intill vänster fot och vrid in höger knä
Note: Vikten är på bägge trampdynorna, knäna pekar inåt och hälarna är lyfta från golvet
27 Steg med vänster häl på stället och vrid ut vänster knä
28 Steg med höger häl på stället och vrid ut höger knä
Note: Vikten är på bägge hälarna, knäna pekar utåt och tårna är lyfta från golvet
29 Vrid tårna framåt och steg ned på bägge fötterna och böj bägge knäna
30 Lägg vikten på hälarna, räta på benen och vrid tårna utåt
31 Vrid tårna framåt och steg ned på bägge fötterna och böj bägge knäna
32 Hitch med vänster knä, räta på höger ben

REPEAT

TAG

Efter 2:a väggen: Håll hitchen lite längre och börja om när de fortsätter sjunga.

TAG

På 5:e väggen: Dansa till count 31 och hold på count 32. Dansa sedan följande steg:

1 (Rama) Vrid vänster knä in
2 (Lama) Vrid höger knä in
& Vrid bägge knäna ut
3 (Ding) Vrid bägge knäna in
& Vrid bägge knäna ut
4 (Ding) Vrid bägge knäna in
5 (Rama) Vrid vänster knä in
6 (Lama) Vrid höger knä in
& Vrid bägge knäna ut
7 (Ding) Vrid bägge knäna in
& (Ding) Vrid bägge knäna ut
8 (Ding) Vrid bägge knäna in
1 Touch med vänster tå intill höger fot
2 Touch med vänster häl diagonalt vänster/framåt
3 Touch med vänster häl diagonalt vänster/framåt

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2008-02-03, 14:33.
Om Cookies och den här webbplatsen