Pot of Gold

Koreograf: Liam Hrycan
Beskrivning: 64 count, 4 wall intermediate linedance
Musik: Dance Above the Rainbow av Ronan Hardiman (117 bpm) från Feet of Flames Soundtrack
Celtic Fire av Ronan Hardiman (134 bpm) från Feet of Flames Soundtrack

RIGHT & LEFT SAILOR STEPS, CROSS, UNWIND FULL TURN, SIDE ROCK

1&2 Korsa höger bakom vänster, steg med vänster åt vänster, steg med höger på stället
3&4 Korsa vänster bakom höger, steg med höger åt höger, steg med vänster på stället
5-6 Korsa höger bakom vänster, unwind ett helt varv (åt höger) och landa med vikten på höger
7-8 Rocksteg åt vänster på vänster, recover (för tillbaka vikten) på höger

LEFT & RIGHT SAILOR STEPS, CROSS, UNWIND FULL TURN, SIDE ROCK

9&10 Korsa vänster bakom höger, steg med höger åt höger, steg med vänster på stället
11&12 Korsa höger bakom vänster, steg med vänster åt vänster, steg med höger på stället
13-14 Korsa vänster bakom höger, unwind ett helt varv (åt vänster) och landa med vikten på vänster
15-16 Rocksteg åt höger på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster

RIGHT CHASSE, CROSS ROCK, LEFT CHASSE,CROSS ROCK

17&18 Steg med höger åt höger, steg med vänster intill höger, steg med höger åt höger
19-20 Rocksteg på vänster korsad framför höger, recover på höger
21&22 Steg med vänster åt vänster, steg med höger intill vänster, steg med vänster åt vänster
23-24 Rocksteg på höger korsad framför vänster, recover på vänster

CHASSE 1/4 TURN RIGHT, STEP 1/2 PIVOT, FULL TURN, LEFT SHUFFLE

25&26 Steg med höger åt höger, steg med vänster intill höger, vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger
27-28 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger och för över vikten på höger
29 Vänd 1/2 varv åt höger på höger fots trampdyna och ta ett steg bakåt på vänster
30 Vänd 1/2 varv åt höger på vänster fots trampdyna och ta ett steg framåt på höger
31&32 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

MAMBO ROCKS FORWARD & BACK, STEP 1/2 PIVOT, STOMPS & CLAPS

33&34 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster, steg bakåt på höger
35&36 Rocksteg bakåt på vänster, recover på höger, steg framåt på vänster
37-38 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster och för över vikten på vänster
39(&) Stamp framåt på höger, klappa händerna (utom på första väggen)
40(&) Stamp framåt på vänster, klappa händerna (utom på första väggen)

MAMBO ROCKS FORWARD & BACK, STEP 1/2 PIVOT, STOMPS & CLAPS

41-48(&) Repetera steg 33 - 40 (&) i sektion 5

WEAVE LEFT WITH HEEL JACK, WEAVE RIGHT WITH HEEL JACK

49-51 Korsa höger framför vänster, steg med vänster åt vänster, korsa höger bakom vänster
&52 Steg med vänster åt vänster, touch med höger häl diagonalt framåt/höger
&53 Steg med höger intill vänster, korsa vänster framför höger
54-55 Steg med höger åt höger, korsa vänster bakom höger
&56 Steg med höger intill vänster, touch med vänster häl diagonalt framåt/vänster

JAZZ BOX 1/2 TURN, STOMP, CHASSE LEFT, STOMP, KICK

&57-58 Steg med vänster intill höger, korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
59 Vänd 1/2 varv åt höger på vänster fots trampdyna och ta ett steg framåt på höger
60 Stamp med vänster intill höger (vikten kvar på höger)
61&62 Steg med vänster åt vänster, steg med höger intill vänster, steg med vänster åt vänster
63-64 Stamp med höger intill vänster, spark med höger diagonalt framåt/höger
Not Klappa händerna två gånger på counts &64 på varje vägg utom den första (olika dansbeskrivningar skiljer sig åt på den här punkten, men det är så jag lärt ut den)

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-02-16, 11:59.
Om Cookies och den här webbplatsen