Porushka Poranya

Koreograf: Gary Lafferty
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance med 16 counts intro
Musik: Porushka Paranya (132 bpm) av Bering Strait
Kor. not: Dansa 16-counts introt en gång efter 32 counts vokalt intro på låten. Fortsätt sedan med den egentliga dansen. Efter 8 väggar stannar musiken helt. Hold i tre counts och fortsätt sedan med nionde och sista väggen. Byt ut den sista shufflen med 1/2 varvs vändning mot en med 3/4 vändning för att sluta framåt.

INTRO: Dansas en gång efter 32 counts vokalt intro

STEP, CLAP CLAP, STEP CLAP CLAP, STEP 1/4 PIVOT LEFT x 2

1&2 Steg framåt på höger, klappa händerna 2 gånger
3&4 Steg framåt på vänster, klappa händerna 2 gånger
5-6 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster och för över vikten på vänster
7-8 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster och för över vikten på vänster

STEP, CLAP CLAP, STEP LEFT CLAP CLAP, FORWARD ROCK, SHUFFLE 1/2 TURN

9&10 Steg framåt på höger, klappa händerna två gånger
11&12 Steg framåt på vänster, klappa händerna två gånger
13-14 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster
15&16 Shuffle bakåt med 1/2 varvs vändning åt höger: vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger med höger, steg med vänster intill höger, vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt med höger

DANCE: Dansas efter introt, när de börjar spela fiol. Se även Kor. not ovan.

LEFT SHUFFLE, STEP 1/2 PIVOT, HEEL SWITCHES AND CLAPS

1&2 Steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
3-4 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster och för över vikten på höger
5&6 Touch framåt med höger häl, steg med höger intill vänster, touch framåt med vänster häl
&7&8 Steg med vänster intill höger, touch framåt med höger häl, klappa händerna 2 gånger

BACK SHUFFLE, BACK ROCK, STEP, BRUSH, STEP BRUSH

9&10 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg bakåt på höger
11-12 Rocksteg bakåt på vänster, recover på höger
13-14 Steg framåt på vänster, brush framåt (för foten framåt så att trampdynan sveper längs golvet) med höger
15-16 Steg framåt på höger, brush framåt med vänster

FORWARD ROCK, 1/4 TURN TOUCH, ROLLING FULL TURN RIGHT, TOUCH

17-18 Rocksteg framåt på vänster, recover på höger
19-20 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg med vänster åt vänster, touch med höger intill vänster
21-22 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster
23-24 Vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger på höger, touch med vänster intill höger och klappa händerna

SIDE, TOGETHER, STEP HEEL SPLIT, FORWARD ROCK, SHUFFLE 1/2 TURN

25-26 Steg med vänster åt vänster, steg med höger intill vänster
27&28 Steg framåt på vänster, vrid bägge hälarna utåt, vrid bägge hälarna tillbaka igen
29-30 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster
31&32 Shuffle bakåt med 1/2 varvs vändning åt höger: vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger med höger, steg med vänster intill höger, vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt med höger

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-04-09, 15:24.
Om Cookies och den här webbplatsen