Pop Da Booty

Koreograf: MiXeD uP
Beskrivning: 32 count, 2 wall beginner linedance
Musik: Pop That Booty (95 bpm) av Marques Houston
Call U Sexy av VS
Eller någon annan funky låt

WALK x2, DIAGONAL SHUFFLE RIGHT, DIAGONAL SHUFFLE LEFT, WALK x2

1-2 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster
3&4 Steg med höger diagonalt (titta mot 10:30) åt höger, steg med vänster intill höger, steg med höger diagonalt åt höger
5&6 Steg med vänster diagonalt (titta mot 1:30) åt vänster, steg med höger intill vänster, steg med vänster diagonalt åt vänster
7-8 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster

JAZZ BOX WITH 1/4 TURN RIGHT, CHARLESTON STEPS

9-10 Korsa höger framför vänster, steg bakåt på vänster
11-12 Vänd 1/4 varv åt höger och steg på höger, steg med vänster intill höger
13-14 Touch med höger framför vänster, steg med höger bakom vänster
15-16 Touch med vänster bakom höger, steg med vänster framför höger

VINE RIGHT WITH HITCH, VINE LEFT WITH HITCH

17-18 Steg med höger åt höger, korsa vänster bakom höger (Lyft (pop) höger axel, lyft (pop) vänster axel)
19-20 Steg med höger åt höger, hitch med vänster (Lyft (pop) höger axel, släpp ned bägge axlarna till utgångsposition)
21-22 Steg med vänster åt vänster, korsa höger bakom vänster (Lyft (pop) vänster axel, lyft (pop) höger axel)
23-24 Steg med vänster åt vänster, hitch med höger (Lyft vänster axel, släpp ned bägge axlarna till utgångsposition)

1/4 TURN RIGHT WITH TOE STRUT, TOE STRUT, TOUCH, BACK, COASTER STEP

25-26 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger tå, släpp ned höger häl i golvet
27-28 Steg framåt på vänster tå, släpp ned vänster häl i golvet
29-30 Touch med höger tå framför vänster fot, steg bakåt på höger
31&32 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-11-05, 18:19.
Om Cookies och den här webbplatsen