Natural Flow

Koreograf: The Girls (Maureen & Michelle Jones)
Beskrivning: 32 count, 2 wall beginner linedance
Musik: If It Don't Come Easy (140 bpm) av Tanya Tucker
What's Goin' On (158 bpm) av Shane Worley
Cowboy Up (164 bpm) av Joni Harms
Girls Gone Wild (167 bpm) av Travis Tritt

DIAGONAL STEP, TOGETHER, HEEL TWIST, DIAGONAL STEP, TOGETHER, HEEL TWIST

1-2 Steg med höger diagonalt framåt åt höger, steg med vänster intill höger
3-4 Vrid båda hälarna åt höger, vrid båda hälarna tillbaka till mitten
5-6 Steg med vänster diagonalt framåt åt vänster, steg med höger intill vänster
7-8 Vrid båda hälarna åt vänster, vrid båda hälarna tillbaka till mitten

DIAGONAL STEP BACK TOUCH x2, RIGHT VINE WITH 1/4 TURN RIGHT, SCUFF

9-10 Diagonalt steg bakåt/höger på höger, touch med vänster intill höger
11-12 Diagonalt steg bakåt/vänster på vänster, touch med höger intill vänster
13-14 Steg med höger åt höger, korsa vänster bakom höger
15-16 Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, scuff (låg spark där hälen tar i golvet) med vänster

STEP, SCUFF, STEP, SCUFF, WALKS BACK x3, TOUCH

17-18 Steg framåt på vänster, scuff framåt med höger
19-20 Steg framåt på höger, scuff framåt med vänster
21-22 Steg bakåt på vänster, steg bakåt på höger
23-24 Steg bakåt på vänster, touch med höger intill vänster

MONTEREY TURN 1/2, SIDE, 1/4 TURN LEFT WITH HOOK, STEP, TOUCH

25-26 Point med höger åt höger, dra höger intill vänster samtidigt som du vänder 1/2 varv åt höger och steg på höger
27-28 Point med vänster åt vänster, steg med vänster intill höger
29-30 Steg med höger åt höger, vänd 1/4 varv åt vänster och gör en hook med vänster framför höger
31-32 Steg framåt på vänster, touch med höger intill vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen