Nasdravia (Iko Iko)

Koreograf: Laura & Becky Michaels
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Iko Iko av Captain Jack

RIGHT AND LEFT MAMBO CROSS, WALK, WALK, MAMBO STEP

1&2 Steg med höger åt höger, steg med vänster intill, korsa höger framför vänster
3&4 Steg med vänster åt vänster, steg med höger intill, korsa vänster framför höger
5-6 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster
7&8 Rock framåt på höger, recover på vänster, steg med höger intill vänster

LEFT AND RIGHT MAMBO CROSS, WALK, WALK, MAMBO STEP

9&10 Steg med vänster åt vänster, steg med höger intill, korsa vänster framför höger
11&12 Steg med höger åt höger, steg med vänster intill, korsa höger framför vänster
13-14 Steg framåt på vänster, steg framåt på höger
15&16 Rock framåt på vänster, recover på höger, steg med vänster intill höger

STEP 1/2 TURN RIGHT TWICE, MAMBO STEP, STEP 1/2 TURN LEFT TWICE, MAMBO STEP

17 Vänd 1/2 varv åt höger och ta ett steg framåt på höger
18 Vänd 1/2 varv åt höger och ta ett steg bakåt på vänster
19&20 Rock bakåt på höger, recover på vänster, steg med höger intill vänster
21 Vänd 1/2 varv åt vänster och ta ett steg framåt på vänster
22 Vänd 1/2 varv åt vänster och ta ett steg bakåt på höger
23&24 Rock bakåt på vänster, recover på höger, steg med vänster intill höger

STEP BEHIND, 1/4 TURN RIGHT SHUFFLE, ROCK, RECOVER, TRIPLE 1/2 TURN LEFT

25-26 Steg med höger åt höger, korsa vänster bakom
27&28 Shuffle åt höger på höger och vänd 1/4 varv åt höger: steg med höger åt höger, vänster intill, vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger
29-30 Rock framåt på vänster fot, recover på höger
31&32 Shuffle på vänster med 1/2 varv vändning åt vänster: vänd 1/4 vänster och steg med vänster åt vänster, steg med höger intill, vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen