Mars Attack

Koreograf: Rachael McEnaney
Beskrivning: 64 count, 4 wall beginner/intermediate linedance
Musik: Chocolate (Choco-Choco) (152 BPM) av Soul Control
Burning Love av Elvis Presley

CROSS ROCK, RIGHT CHASSE, CROSS, SIDE, BEHIND, SIDE

1-2 Cross rock med höger korsad framför vänster, recover på vänster
3&4 Chasse åt höger: höger åt höger, vänster intill, höger åt höger
5-6 Korsa vänster framför höger, steg med höger åt höger
7-8 Korsa vänster bakom höger, steg med höger åt höger

CROSS ROCK, LEFT CHASSE, CROSS, SIDE, BEHIND, SIDE

9-10 Cross rock med vänster fot korsad framför höger, recover på höger
11&12 Chasse åt vänster: vänster åt vänster, höger intill, vänster åt vänster
13-14 Korsa höger framför vänster, steg med vänster åt vänster
15-16 Korsa höger bakom vänster, vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster

ROCKING CHAIR STEP, STEP 1/2 PIVOT LEFT, STEP 1/2 PIVOT LEFT

17-18 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster
19-20 Rocksteg bakåt på höger, recover på vänster
21-22 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster och för över vikten på vänster
23-24 Steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster och för över vikten på vänster

HEEL TAPS FORWARD x2, TOE TAPS BACK x2, STEP 1/4 PIVOT, STOMP, CLAP

25-26 Touch med höger häl framåt två gånger
27-28 Touch med höger tå bakåt två gånger
29-30 Steg framåt på höger, vänd 1/4 varv åt vänster och för över vikten på vänster
31-32 Stampa med höger intill vänster, klappa händerna en gång

TAG: STOMP, HOLD, STOMP, HOLD, STOMP x4

På 5:e väggen, lägg till nedanstående steg här.

1-4 Stampa framåt på höger, hold, stampa framåt på vänster, hold
5-8 Stampa framåt på höger, vänster, höger, vänster

DIAGONAL SHIMMY FORWARD, THIGH SLAPS, DIAGONAL SHIMMY FORWARD, CLAPS

33-34 Steg diagonalt framåt/höger på höger medan du gör en shimmy med axlarna, touch med vänster intill höger
35-36 Slå bägge händerna bakåt på låren, slå bägge händerna framåt på låren
37-38 Steg diagonalt framåt/vänster på vänster medan du gör en shimmy med axlarna, touch med höger intill vänster
39-40 Klappa händerna två gånger

CROSS ROCK, RIGHT CHASSE, CROSS ROCK, LEFT CHASSE 1/2 TURN LEFT

41-42 Cross rock med höger korsad framför vänster, recover på vänster
43&44 Chasse åt höger: höger åt höger, vänster intill, höger åt höger
45-46 Cross rock med vänster korsad framför höger, recover på höger
47&48 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg med vänster framåt, steg med höger intill, vänd 1/4 varv åt vänster och korsa vänster framför höger

RIGHT SIDE, CROSS, SIDE, KICK, LEFT SIDE, CROSS, SIDE, KICK

49-50 [Med kroppen vänd mot höger diagonal] Steg med höger åt höger, korsa vänster framför höger
51-52 [Med kroppen vänd mot vänster diagonal] Steg med höger åt höger, spark med vänster diagonalt framåt/vänster
53-54 [Med kroppen vänd mot vänster diagonal] Steg med vänster åt vänster, korsa höger framför vänster
55-56 [Med kroppen vänd mot höger diagonal] Steg med vänster åt vänster, spark med höger diagonalt framåt/höger

BACK ROCK, RIGHT CHASSE, JAZZ BOX 1/4 TURN LEFT, BRUSH

57-58 Rock bakåt på höger fot, recover på vänster
59&60 Chasse åt höger: Höger åt höger, vänster intill, höger åt höger
61-62 Korsa vänster framför höger, steg bakåt på höger
63-64 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg på vänster framåt/sidan, brush framåt med höger intill vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2007-01-31, 19:08.
Om Cookies och den här webbplatsen