Mama Take Me Home

Koreograf: Tanja Enget
Beskrivning: 32 count, 4 wall intermediate linedance
Musik: Mama Take Me Home (108 bpm) av The Rednex

WALK, WALK, SHUFFLE 1/2 TURN, BACK, BACK, COASTER STEP

1-2 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster
3&4 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg bakåt på höger
5-6 Steg bakåt på vänster, steg bakåt på höger
7&8 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

STEP SLIDE, ROCK STEP TWICE, TOE & HEEL SWITCHES WITH BACK FLICK

9-10& Stort steg åt höger på höger, rocksteg bakåt på vänster, recover (för tillbaka vikten) på höger
11-12& Stort steg åt vänster på vänster, rocksteg bakåt på höger, recover på vänster
13&14 Touch med höger tå åt höger, steg med höger intill vänster, touch med vänster tå åt vänster
&15&16 Steg med vänster intill höger, touch framåt med höger häl, flick (spark bakåt) med höger samtidigt som du vänder 1/4 varv åt vänster, touch framåt med höger häl

CROSS TO THE RIGHT, SYNCOPATED WEAVE TO THE LEFT

&17&18 Steg med höger intill vänster, korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger
&19&20 Steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger
21-22 Korsa höger framför vänster, steg åt vänster på vänster
23&24 Korsa höger bakom vänster, steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster

HEEL JACKS X3, UNWIND

&25&26 Steg diagonalt bakåt/vänster på vänster, touch diagonalt framåt/höger med höger häl, steg med höger intill vänster, korsa vänster framför höger
&27&28 Steg diagonalt bakåt/höger på höger, touch diagonalt framåt/vänster med vänster häl, steg med vänster intill höger, korsa höger framför vänster
&29&30 Steg diagonalt bakåt/vänster på vänster, touch diagonalt framåt/höger med höger häl, steg med höger intill vänster, korsa vänster framför höger
31-32 Hold, unwind ett helt varv över höger axel

REPEAT

TAG

Efter vägg 7, lägg till följande steg innan dansen börjar om:

1-2 Korsa vänster framför höger, hold
3-4 Unwind ett helt varv över höger axel på två taktslag

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2011-09-18, 09:28.
Om Cookies och den här webbplatsen