Last in Line

Koreograf: Kate Sala
Beskrivning: 32 count, 4 wall beginner linedance
Musik: Favourite Boyfriend Of The Year (88 bpm) av The McClymonts

STEP LEFT, TOGETHER, FORWARD, ROCK, RECOVER 1/2 TURN R, REPEAT

1&2 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
3&4 Rocksteg framåt på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster, vänd 1/2 varv åt höger och steg framåt på höger
5&6 Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster
7&8 Rocksteg framåt på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster, vänd 1/2 varv åt höger och steg framåt på höger

L SIDE ROCK & CROSS, R DIAGONAL ROCK STEP, L WEAVE, MONTERY 1/4 TURN L

9&10 Rocksteg åt vänster på vänster, recover på höger, korsa vänster framför höger
11-12 Rocksteg diagonalt framåt/höger på höger, recover på vänster
13&14 Korsa höger bakom vänster, steg åt vänster på vänster, korsa höger framför vänster
15-16 Point med vänster tå åt vänster, vänd 1/4 varv åt vänster och steg med vänster intill höger

TOE STRUT BACK X 2, COASTER STEP, TOE STRUT FORWARD X 2, STEP, PIVOT 1/2 TURN, STEP

17&18& Touch bakåt med höger tå, släpp ned höger häl i golvet, touch bakåt med vänster tå, släpp ned vänster häl i golvet
19&20 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger
21&22& Touch framåt med vänster tå, släpp ned vänster häl i golvet, touch framåt med höger tå, släpp ned höger häl i golvet
23&24 Steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger, steg med vänster intill höger

STEP FORWARD DIAGONAL. TOGETHER, HEEL DIG, TOUCH, SIDE TOUCH, TOGETHER. SIDE STEP L, TOGETHER, HEEL DIG, TOUCH, SIDE TOUCH, TOUCH IN

25-26 Steg diagonalt framåt/höger med höger, steg med vänster intill höger
27& Touch framåt med höger häl, touch med höger tå intill vänster hålfot
28& Touch med höger tå åt höger, steg med höger intill vänster
29-30 Steg med vänster åt vänster, steg med höger intill vänster
31& Touch framåt med vänster häl, touch med vänster tå intill höger hålfot
32& Touch med vänster tå åt vänster, steg med vänster intill höger

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2009-04-12, 09:10.
Om Cookies och den här webbplatsen