Kissed by the Rose

Koreograf: Maria Graube
Beskrivning: 48 count, 4 wall beginner/intermediate waltz linedance
Musik: The Rose (136 bpm) av Seal
Not: Börja efter 48 counts. Musiken tystnar mot slutet av sången så fortsätt räkna.
Startposition: Börja denna vals tittande 1/8 åt vänster, på diagonalen.

R BASIC WALTZ STEPS BACK, L BASIC WALTZ STEPS FORWARD

1-3 Steg bakåt på höger, steg med vänster intill höger, steg med höger på stället
4-6 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg med vänster på stället

R BASIC WALTZ STEPS BACK, L BASIC WALTZ STEPS FORWARD

7-9 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg bakåt på höger (fortfarande på diagonalen), steg med vänster intill höger, steg med höger på stället
10-12 Vänd 3/8 åt vänster och steg framåt på vänster (tittande mot främre väggen), steg med höger intill vänster, steg med vänster på stället

R GRAPEVINE, L ROCK STEP

13-15 Steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger
16-18 Rocksteg med vänster korsad framför höger, hold, recover (för tillbaka vikten) på höger

MODIFIED L SAILOR STEP, FULL TURN

19-21 Korsa vänster bakom höger, vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt höger på höger, steg framåt på vänster
22-24 Vänd ett helt varv åt vänster i ett trippelsteg på stället med steg på höger, vänster, höger

L ROCK STEP, R ROCK STEP WITH 1/2 TURN

25-27 Rocksteg framåt på vänster, recover på höger, steg med vänster intill höger
28-30 Rocksteg framåt på höger, recover på vänster, vänd 1/2 varv åt höger och steg framåt på höger

SWEEP L BACK TO FRONT, L TWINKLE

31-33 Svep vänster tå bakifrån och fram längs golvet över 3 taktslag
34-36 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger

R TWINKLE, L WEAVE

37-39 Korsa höger framför vänster, steg med vänster åt vänster, steg med höger intill vänster
40-42 Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, korsa vänster bakom höger

R STEP, R, L SWAY

43-45 Steg åt höger på höger, sway med höfterna åt höger
46-48 För tillbaka vikten på vänster, sway med höfterna åt vänster

REPEAT

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2008-01-13, 13:44.
Om Cookies och den här webbplatsen