Jesse James

Koreograf: Rachael McEnaney
Beskrivning: 32 count, 2 wall intermediate/advanced linedance
Musik: Just Like Jesse James av Cher

STEP FORWARD R, STEP FORWARD L, 1/2 PIVOT TURN STEP, FULL TURN, R SHUFFLE, SWEEP, L CROSS, SIDE, BACK ROCK

1-2&3 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster, vänd 1/2 varv åt höger, steg framåt på vänster
4& Vänd 1/2 varv åt vänster och steg bakåt på höger, vänd 1/2 varv åt vänster och steg framåt på vänster
5&6 Steg framåt på höger, steg med vänster intill höger, steg framåt på höger och svep samtidigt vänster bakifrån och framåt
7&8& Korsa vänster framför höger, steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger (rock bakåt), korsa höger framför vänster (recover)

L BASIC WITH STEP FORWARD, 1/4 TURN L DOING NIGHTCLUB BASIC R, 1/2 TURN R, R SIDE, L CROSS, R SIDE ROCK CROSS, L SIDE

9-10& Steg åt vänster på vänster, steg med höger intill vänster (något bakom), litet steg framåt på vänster
11-12& Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt höger på höger, steg med vänster intill höger (något bakom), korsa vänster framför höger
13 Vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på vänster och fortsätt vänd ytterligare 1/4 varv åt höger (ingen viktförflyttning)
14&15& Steg åt höger på höger, korsa vänster framför höger, rocksteg åt höger på höger, recover (för tillbaka vikten) på vänster
16& Korsa vänster framför höger, steg åt vänster på vänster

CROSS R BEHIND SWEEPING L, L BEHIND, R SIDE, L CROSS SWEEPING R, CROSS R, 1/4 TURN R STEP BACK L, STEP BACK R, L, R, 1/4 TURN L STEP TOUCH, FULL TURN R (ROLLING VINE)

17-18& Korsa vänster bakom höger och svep vänster ben framifrån och bakåt, korsa vänster bakom höger, steg åt höger på höger
19-20& Korsa vänster framför höger och svep höger ben bakifrån och framåt, korsa höger framför vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg bakåt på vänster
21&22 Steg bakåt på höger, steg bakåt på vänster, steg bakåt på höger
&23 Vänd 1/4 varv åt vänster och steg åt vänster på vänster, touch med höger tå åt höger
&24& Vänd 1/4 varv åt höger och steg framåt på höger, vänd 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster, vänd 1/4 varv åt höger och steg åt höger på höger

L CROSS ROCK, R CROSS ROCK, L CROSS, R SIDE ROCK, CROSS R, SIDE L, BEHIND R, 1/4 TURN L STEPPING FORWARD L

25-26& Rocksteg med vänster korsad framför höger, recover på höger, steg åt vänster på vänster
27-28& Rocksteg med höger korsad framför vänster, recover på vänster, steg åt höger på höger
29-30&31 Korsa vänster framför höger, rocksteg åt höger på höger, recover på vänster, korsa höger framför vänster
&32& Steg åt vänster på vänster, korsa höger bakom vänster, vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster

REPEAT

TAG & RESTART

Vägg 3: Dansa de första 22 stegen till tre steg bakåt och lägg till vänster coaster step:

7&8 Steg bakåt på vänster, steg med höger intill vänster, steg framåt på vänster

Börja sedan om från början av dansen igen.

TAG

Vägg 7: Dansa hela dansen och lägg till:

1-2 Steg framåt på höger, steg framåt på vänster

Copyright © för presentation och översättning, Lisbeth Nilsen (lizzan@lizzan.com).
Översättaren tar inget ansvar för felaktiga översättningar, komplettera alltid med originalbeskrivning eller instruktion från instruktör.
Copyright © för dansen innehas av originalkoreografen.
 
Denna sida uppdaterades senast: 2010-09-19, 08:08.
Om Cookies och den här webbplatsen